Eindwerkstuk

Je eindwerkstuk is gekoppeld aan een cursus op niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major Literatuurwetenschap. In deze 'proeve van bekwaamheid' presenteer je vaardigheden en kennis die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied van Literatuurwetenschap kiezen. 

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak