Je eindwerkstuk is gekoppeld aan een cursus op niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major Literatuurwetenschap. In deze 'proeve van bekwaamheid' presenteer je vaardigheden en kennis die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied van Literatuurwetenschap kiezen. 

Bij het schrijven van je eindwerkstuk word je individueel begeleid door een docent van de opleiding. Om een evenredige verdeling van de begeleidingstaken te waarborgen wordt de begeleider aangewezen door de opleiding. Stuur daarom minstens vier weken voor je wilt beginnen met het werkstuk een e-mail naar dr. Barnita Bagchi, waarin je de onderstaande gegevens vermeldt:

 • je naam
 • je studentnummer
 • je major
 • de laatst gevolgde keuzevakken niveau 3
 • je voorkeur eerste begeleid(st)er
 • een korte samenvatting van het beoogde onderzoek (200 woorden)

Na ontvangst van je e-mail wordt de begeleider toegewezen en kun je contact met de begeleider opnemen. Je mag ook al eerder een oriënterend gesprek met je beoogde begeleider voeren.

Specialismen begeleiders

Bij het kiezen van de beoogde begeleider zijn natuurlijk je eigen ervaringen met de docenten van de opleiding van belang, maar zij hebben ook allemaal hun eigen specialismen. Hieronder vind je namen en specialismen, verwoord in kernbegrippen:

 • Cathelein Aaftink
  Kernbegrippen: literaire, filosofische en empirische esthetiek, fenomenologie, literatuur en controverse, korte verhalen, close reading, kritisch lezen en schrijven, Virginia Woolf
 • Barnita Bagchi
  Kernbegrippen: De lange 18e eeuw, Gender en literatuur, Onderwijsgeschiedenis, Postkoloniale studies, Utopieën
 • Bas van Bommel
  Kernbegrippen: klassieke letterkunde, Bildung, retoriek, Latijn
 • Frank Brandsma
  Kernbegrippen: Middeleeuwse letterkunde, Arthurromans, narratologie, emoties, audience competence
 • Kiene Brillenburg Wurth
  Kernbegrippen: literatuur en (nieuwe) media, intermedialiteit, literatuur en digitalisering, boekkunst, actuele literatuur, new materialism
 • Paul Bijl
  Kernbegrippen: legal humanities and (human) rights, (post)colonial history, anti- and postcolonial literature, racism, cultural memory and visual culture, as well as, more recently, disability
 • Ruth Clemens
  Kernbegrippen: Amerikanistiek, filosofie en literatuur, cultuurtheorie, Moderne literatuur, literatuur in de 19e / 20e eeuw, Deleuze, Modernisme, Literair (post)modernism, New Materialism
 • Kári Driscoll
  Kernbegrippen: Dierwetenschappen, Posthumanisme, Duitse literatuur, Franz Kafka, Literair vertalen, Literatuurtheorie, Modernisme, Literair (post)modernisme, Vergelijkende literatuurwetenschap, Literatuurkritiek, Omgevingswetenschappen, Moderne literatuur
 • Birgit Kaiser
  Kernbegrippen: literature and affectivity; baroque aesthetics; singularity; transnational literatures; postcolonial studies; literatures of 19th and 20th century
 • Sonja Kleij
  Kernbegrippen: Vroegmoderne literatuur en cultuur, Vergelijkende literatuurwetenschap, Geschiedenis van internationale betrekkingen, Vroegmodern Drama, Collectieve geheugen
 • Susanne Knittel
  Kernbegrippen: Disability Studies, Duitse literatuur en cultuur, Italiaanse literatuur en cultuur, Literatuurtheorie, Modernisme, Daderwetenschappen, Posthumanisme
 • Ann Rigney
  Kernbegrippen: Collectieve geheugen, De historische roman, Geschiedtheorie, Intermedialiteit, Literatuurtheorie, Nationalisme en transnationalisme, Receptieonderzoek, Narratologie, Walter Scott
 • Jeroen Salman
  Kernbegrippen: renaissanceliteratuur; relatie literatuur-wetenschap; populaire cultuur; kinderliteratuur; boek- en mediawetenschap

Scriptiearchief

De UU heeft een eigen scriptiearchief waarin je je kunt oriënteren op onderwerpen en kunt zien waar andere studenten in het verleden hun eindwerkstuk over hebben geschreven.

Ben je klaar met je eindwerkstuk? Dan moet je de definitieve versie uploaden in ons scriptieachrief (in Osiris). Je kunt dit pas doen als je een mailtje hebt gekregen van het Examensecretariaat. Je eindwerkstuk blijft 7 jaar bewaard.

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je je eindwerkstuk af hebt, moet je dit inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Zodra je begeleider aangeeft dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • Je uploadt je eindwerkstuk in Osiris via Zaken > Mijn zaken 
  en
 • Je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je eindwerkstuk, lever je het in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht. Binnen een week nadat je bericht hebt gekregen over je afstuderen, ontvang je een e-mail met instructies over hoe je je scriptie kunt uploaden naar het scriptiearchief in Osiris.

Formulieren en regelingen Eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle bacheloreindwerkstukken worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan je bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (Word). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar, kan een derde beoordelaar worden ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. We verwachten dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).