De bacheloropleiding Literatuurwetenschap duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC.

Opbouw van je studie

Welke cursussen je precies moet volgen, is afhankelijk van het startjaar van je studie. 

Studieprogramma in de Cursusplanner per startjaar

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je een vak mist. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan.

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd kijken bij Mijn planning in de Cursusplanner of je gaat naar je tutor of studieadviseur.

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Studievoortgangsoverzicht

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Studiepunten

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System).

1 EC = 28 uur studielast

De cursussen in een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC (=210 studie-uren). Normaal gesproken volg je 8 cursussen per jaar, in totaal dus 60 EC. Je hele bacheloropleiding van drie jaar is dan 180 EC.

Cursusniveaus

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Heb je een cursus niet gehaald? Afhankelijk van het type cursus volg je de cursus opnieuw of kies je een alternatief.

  • Verplichte cursus » Volg de cursus opnieuw.
  • Verplichte keuzecursus » Je mag de cursus nog eens doen of je kiest een andere keuzecursus.
  • Vrije ruimte/profilering » Je mag zelf een vervangende cursus kiezen.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met je studieadviseur.

Vragen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.