Afrondingstabel eindcijfers
Vanaf 5 tot 5,5

Afronden tot 5

Vanaf 5,5 tot 6,25

Afronden tot 6

Vanaf 6,25 tot 6,75

Afronden tot 6,5

Vanaf 6,75 tot 7,25

Afronden tot 7

Vanaf 7,25 tot 7,75

Afronden tot 7,5

Vanaf 7,75 tot 8,25

Afronden tot 8

Vanaf 8,25 tot 8,75

Afronden tot 8,5

Vanaf 8,75 tot 9,25

Afronden tot 9

Vanaf 9,25 tot 9,75

Afronden tot 9,5

Vanaf 9,75 tot 10

Afronden tot 10

Toelichting

Eindbeoordelingen van cursussen worden uitgedrukt in een cijfer van 1 tot en met 10. Cijfers onder de 5 worden niet afgerond, cijfers onder de 6 worden afgerond op hele punten, cijfers boven de 6 worden afgerond op halve punten.

Een 5 (of lager) geldt als onvoldoende, een 6 (of hoger) geldt als voldoende.

In de cursusbeschrijving in de Onderwijscatalogus wordt aangegeven op welke toetsen de docent het eindcijfer van een cursus bepaalt en hoe het resultaat van een toets meeweegt. Ook wordt hier aangegeven of je voor een toets een minimum cijfer moet behalen. Bij toetsresultaten en bij eindresultaten kun je een cijfer met decimaal behalen.

Als een toets meerdere malen is afgelegd telt het laatste cijfer. Als er meerdere eindresultaten zijn telt ook hier het laatste cijfer. Het eindresultaat wordt afgerond volgens bovenstaande tabel.

Alfanumerieke resultaten

Alfanumerieke resultaten worden in onderstaande gevallen toegekend:

  • Als je staat ingeschreven voor een cursus en aan geen enkel toetsonderdeel hebt deelgenomen, ontvang je een ND (Niet Deelgenomen).
  • Als je staat ingeschreven voor een cursus, maar niet aan alle toetsonderdelen hebt deelgenomen, ontvang je een NVD (Niet VolDaan).
  • Als je vrijstelling is verleend door de examencommissie ontvangt je een VR (VRijstelling).
  • Indien fraude is geconstateerd door de examencommissie, ontvang je een FR (FRaude).