Wanneer ben je afgestudeerd?

Je bent afgestudeerd als:

 • je voldoet aan de exameneisen uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding.
 • al je studieresultaten zijn geregistreerd in OSIRIS.

Zodra alle cijfers die je nodig hebt in Osiris staan, kun je je uitschrijven via https://www.studielink.nl. Je hoeft niet te wachten op bericht van de examencommissie over je afstuderen. Je wordt uitgeschreven op de 1e dag van de volgende maand. Studeer je af in de zomer, dan loopt je inschrijving vanzelf af en hoef je niks te doen.

Wat moet je doen om te kunnen afstuderen?

 • Controleer regelmatig je studievoortgangsoverzicht (SVO) in Osiris.
  • Staan er resultaten onder Overig die moeten meetellen binnen je studieprogramma? Geef dit dan door aan het Examensecretariaat.
  • Heb je resultaten behaald buiten de Universiteit Utrecht die niet in Osiris staan, vraag dan goedkeuring aan bij de examencommissie.
  • De cursussen van een honoursminor tellen niet mee voor je afstuderen en staan dus in Osiris onder Overig. Op je diplomabijlage worden ze natuurlijk wel vermeld.
 • Moet je onnodig lang wachten op een cijfer? Neem dan contact op met je docent en geef aan dat je snel wilt afstuderen.
 • Upload je eindwerkstuk/scriptie naar het digitaal scriptiearchief van de UU.

Nadat je bent afgestudeerd

Afstudeermail van de examencommissie

In de eerste helft van de maand ná je examendatum ontvang je een e-mail van de examencommissie waarin wordt bevestigd dat je bent afgestudeerd.

En dan?

Als je je opleiding hebt afgerond kun je een baan gaan zoeken of doorstuderen. Weet je nog niet wat je wilt? Kijk dan eens bij Career Services voor tips, hulp of advies. En vergeet je niet te registeren bij het Alumni Office van de UU!

Nog vragen?

Denk je dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gehad? Heb je in het verleden (buitenlandse) studiepunten behaald die nog niet in OSIRIS staan vermeld? Heb je een andere vraag over de afstudeerprocedure? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Diploma-uitreiking

Onze opleiding organiseert 2 keer per jaar een diploma-uitreiking. Je krijgt per e-mail een persoonlijke uitnodiging met de precieze tijd en plaats.

FAQ

Uitschrijven

Staat je je laatste cijfer in Osiris? Zorg dan dat je je zo snel mogelijk uitschrijft om te voorkomen dat je voor niets een maand extra collegegeld betaalt. 

 • Gedurende het collegejaar: je moet zelf je uitschrijving regelen via Studielink. Je kunt je uitschrijven als alle resultaten die je nodig hebt om af te studeren goed in Osiris geregistreerd zijn. Je wordt uitgeschreven vanaf de 1e van de maand ná de maand waarin je een uitschrijfverzoek indient. Als je laatste resultaat in april in Osiris is geregistreerd en je wilt je per 1 mei uitschrijven, dan moet je dit uiterlijk 30 april doen. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • In de zomer (juni, juli, augustus): je inschrijving loopt vanzelf af op 31 augustus.

Neem met vragen over je uitschrijving contact op met Studentenservice.

Nog langer doorstuderen

Wil je je nog niet uitschrijven? Je mag ook na je afstuderen voor de rest van het collegejaar ingeschreven blijven, of in Studielink aangeven per een latere maand je inschrijving te willen beëindigen. Uiteraard betaal je dan nog wel collegegeld. Cursussen behaald na je afstuderen worden niet vermeld op je diplomabijlage.

Afstuderen uitstellen

Voldoe je aan alle eisen om af te studeren, maar wil je hier nog mee wachten? Dit is alleen mogelijk als je:

 • een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is. Maak via Studentenservice een afspraak met een van de studentendecanen om je te laten adviseren.
 • onderdelen in het buitenland gaat volgen.
 • een stage gaat doen.
 • cursussen gaat volgen die noodzakelijk zijn om toegelaten te worden tot een masterprogramma (dit geldt alleen voor bachelor studenten).

Om je afstuderen uit te stellen moet je binnen 2 weken na ontvangst van de afstudeermail via een digitaal formulier een verzoek tot uitstel indienen bij de examencommissie.

Diploma en IDS

Als bewijs van het succesvol afronden van je opleiding krijg je een diploma en een Internationaal Diploma Supplement (IDS). Op het IDS staan o.a. alle onderdelen van de opleiding en de cijfers die jij behaald hebt. Ook wordt je gemiddelde cijfer afgedrukt. Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken vermelden we Grading Tables. Hierin staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. 

Diploma-uitreiking

Je opleiding organiseert in het voorjaar en in het najaar een diploma-uitreiking waarin je je diploma krijgt uitgereikt, meestal. Er kan dus soms behoorlijk wat tijd liggen tussen je examendatum en de uitreiking. Op Instagram vind je onder de tag #proudUUalum berichten van mensen die al zijn afgestudeerd (en uiteraard kun je deze tag ook gebruiken als je zelf afstudeert!). 

Ben je niet bij de diploma-uitreiking aanwezig? Dan kun je een afspraak maken om je diploma op te halen bij het Studiepunt (5 dagen na de uitreiking).

Verklaring behaald diploma

Ongeveer 4 weken nadat je bent afgestudeerd, kun je zelf bij het diplomaregister van DUO een verklaring opvragen dat je je diploma hebt gehaald.Hierop staan de opleidingsnaam en de examendatum vermeld. Je kunt deze verklaring gebruiken als bewijs van afstuderen, bijvoorbeeld bij inschrijven voor een vervolgopleiding of bij sollicitaties. 

Meer informatie verklaring opleidingsgegevens.

Cum Laude

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) staat precies uitgelegd aan welke eisen je moet voldoen om cum laude te kunnen afstuderen. De examencommissie bekijkt of je voldoet aan de voorwaarden. Het judicium Cum Laude staat op je diploma en op het International Diploma Supplement (IDS). 

Examendatum

Je examendatum is de laatste dag van de maand waarin je laatste studieresultaat is geregistreerd in Osiris (dus níet de toetsdatum op het studievoortgangsoverzicht). Als je laatste studieresultaat bijvoorbeeld op 23 april wordt geregistreerd in Osiris, dan is je examendatum 30 april. De examencommissie controleert aan het begin van elke maand wie er in de voorafgaande maand aan alle exameneisen van het studieprogramma heeft voldaan en stelt vervolgens de examendatum vast. Resultaten die na de examendatum in Osiris geregistreerd worden, tellen niet meer mee voor je examen en worden niet vermeld op het International Diploma Supplement (IDS).

 • Huub van den Bergh (voorzitter)
 • Paul Bijl
 • Carla Kessler
 • Rob Leurs
 • Anne-France Pinget

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Erna Kamerbeek

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl

Diploma-uitreiking

19
apr
19 april 2022
De diploma-uitreiking voor studenten Literatuurwetenschap die tussen 30 september 2021 en 28 februari 2022 zijn afgestudeerd is op 19 april 2022.
RSS