Eindwerkstuk

Om te kunnen afstuderen moet je een bachelor eindwerkstuk schrijven waarin je laat zien welke vaardigheden en kennis je in de loop van je studie hebt opgedaan.

Afstudeerprocedure

Je bent afgestudeerd op het moment dat:

  • je voldoet aan de exameneisen uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding
  • al je studieresultaten zijn geregistreerd in OSIRIS

Informatie over de afstudeerprocedure vind je op de pagina Afstuderen (zie menu links).

Waar moet je verder aan denken?

  • uitschrijven/restitutie collegegeld - Let op! Wil je je na je afstuderen uitschrijven, dan moet je dit zelf doen. Je kunt je op z'n vroegst uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je examendatum en moet dit doen vóór deze datum. Dus is je examendatum bijvoorbeeld 30 april en wil je je per 1 mei uitschrijven? Dan moet je dit uiterlijk 30 april doen. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Je mag na je afstuderen voor het resterende studiejaar ingeschreven blijven.
  • studiefinanciering/ov stopzetten

Nog vragen?

Denk je dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gehad? Heb je in het verleden (buitenlandse) studiepunten behaald die nog niet in OSIRIS staan vermeld? Heb je een andere vraag over de afstudeerprocedure? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.