Kun je door ziekte of overmacht niet aan een toets deelnemen? Meld je dan voor het begin van de toets af via ons toets afmeldformulier. Om je af te melden voor een college, neem je contact op met je docent.

Wat te doen als je corona hebt

 • College & ziek
  Neem contact op met je docent (en zeg dat je vanwege quarantaine of corona niet naar college kunt komen). 
 • Als je langdurig onderwijs mist door corona
  Neem contact op met je docent en met de studieadviseur. Als je je werkgroep wel online kunt bijwonen, kun je eventueel een medestudent vragen Teams voor je aan te zetten tijdens de les.
 • Afwezigheid bij een toets  
  Meld je altijd af via het toetsafmeldingsformulier.
  • Toets op locatie
   Als je vanwege quarantaine of corona niet naar een toets kunt komen, moet je je afmelden via het toetsafmeldingsformulier. Je hoeft geen bewijs te overleggen om een alternatieve toets te mogen doen. Deze alternatieve toets geldt dan als je eerste toets. Je hebt daarna nog steeds recht op een reparatietoets.
  • Online toets
   Als je je afmeldt voor een online toets moet je wel bewijs overleggen. Voor online toetsen blijft de richtlijn ziekmelding hieronder van kracht.

Wanneer mag je een toets herkansen?

Je mag in de volgende gevallen een toets herkansen (repareren):

 • als je een onvoldoende hebt voor een verplichte deeltoets
  en
 • als je voor een cursus een eindcijfer hebt gehaald tussen de 4 en 5,5
  en
 • als je een verplichte deeltoets of eindtoets door ziekte of overmacht niet hebt kunnen maken en je je via ons toets afmeldformulier hebt afgemeld

Dit geldt voor alle soorten toetsen, dus (deel)toetsen, presentaties, mondelinge examens, papers of andere vormen van toetsing.  

Herkansingen bij ziekte en overmacht 

 1. Meld je voor het begin van de toets af via het toets afmeldformulier. Je krijgt automatisch een bevestiging. 
 2. Meld je per mail af bij je cursuscoördinator (bijvoorbeeld door de bevestiging van stap 1 door te sturen). Je mag vanwege je privacy de reden van je afwezigheid verwijderen.
 3. Heb je een bewijsstuk? Lever dit dan per mail in bij de studieadviseur, uiterlijk 5 dagen na je afmelding. Vermeld hierbij het volgende:
  • naam
  • opleiding
  • studentnummer
  • cursusnaam
  • cursuscode
 4. Dien zo snel mogelijk een verzoek voor een herkansing in bij de cursuscoördinator.

De cursuscoördinator bepaalt de vorm, de inhoud en de datum van de toets.

Als je verzoek voor een herkansing wordt afgewezen

Word je verzoek om een aanvullende of vervangende toets afgewezen en je bent van mening dat je er wel recht op hebt, dan kun je je verzoek voorleggen aan de examencommissie. 

Reparatie van een toets

Repareren van een toets is mogelijk, in het geval van:

 • onvoldoende(s)
  1. als je een onvoldoende cijfer hebt voor een verplichte deeltoets (dat wil zeggen: een toets waar je verplicht een minimum cijfer voor moet behalen, zie voor eventuele aanvullende eisen de cursushandleiding)
  2. als je een onvoldoende eindcijfer van de cursus hebt (tussen de 4 en de 5,5) en als je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting. Je mag het onvoldoende eindcijfer eenmalig repareren (de cursuscoordinator bepaalt dit en stelt je op de hoogte)
 • het missen van een verplichte deeltoets of eindtoets door ziekte of overmacht (zie hieronder)
  1. je kunt de (reguliere) reparatietoets doen bij wijze van eerste toetsmogelijkheid. 
  2. als je een onvoldoende eindcijfer tussen de 4 en de 5,5 hebt na het doen van deze – voor jou eerste – toetsmogelijkheid, dan mag je dit cijfer eenmalig repareren

Ziekte en overmacht

Om in aanmerking te komen voor een reparatietoets, is het belangrijk dat je je tijdig voor de reguliere toets hebt afgemeld. Dit doe je als volgt:

 1. Meld je voor het begin van de toets af via het toets afmeldformulier (alleen voor studenten GW). Je krijgt automatisch een bevestiging van je afmelding.
 2. Meld je per mail af bij je cursuscoördinator (bijvoorbeeld door de bevestiging van stap 1 door te sturen). Bij het doorsturen van de bevestiging van de afmelding naar de cursuscoördinator, mag je vanwege de privacy de reden van je afwezigheid verwijderen.
 3. Als je bewijs hebt voor de reden van de afmelding, mail dit dan naar de studieadviseur, uiterlijk 5 dagen na je eerste melding. Vermeld je opleiding, naam en studentnummer, en de cursusnaam en cursuscode. Hieronder staat wat kan dienen als bewijs.

Dit geldt voor alle soorten toetsen, dus (deel)toetsen, presentaties, mondelinge examens, papers of andere vormen van toetsing.

Neem zo snel mogelijk contact op met de cursuscoördinator om een verzoek te doen voor een reparatiemogelijkheid. Als je aan de voorwaarden voor deelname voldoet, krijg je van de cursuscoördinator bericht over de aanvullende of vervangende toets. De cursuscoördinator bepaalt de vorm, de inhoud en de datum van de toets. 

Als er sprake is van ziekte of overmacht kun je het bewijs hiervan aan de studieadviseur sturen. Voorbeelden van bewijsstukken zijn:

 • doktersverklaring
 • verklaring van de doktersassistente - met datum consult en je naam
 • bewijs van een afspraak met een arts
 • bewijs van een afspraak voor een coronatest
 • een KNMG-verklaring - met datum en stempel
 • verwijsbrief arts - met datum en je naam
 • kopie recept medicatie – met datum en je naam
 • kopie sticker op voorgeschreven medicijn - met datum en je naam
 • verklaring van een therapeut
 • kopie van een rouwkaart
 • kopie van eigen trouwkaart
 • bewijs van een vervoersmaatschappij – met vermelding datum, tijdstip, duur en aard van de storing
 • verklaring (proces verbaal) van de politie