Heb je ideeën voor verbetering van ons onderwijs? Laat het ons dan weten!

 • Vul evalaties in over het onderwijs en de UU
 • Word actief in een van onze medezeggenschapsorganen

Het ene doe je persoonlijk (evalueren) en het andere (medezeggenschap) samen met een groep andere betrokken studenten vanuit een functie bij een van de bestuursorganen van de faculteit of universiteit. 

Je kunt op meerdere manieren persoonlijk je mening geven over het onderwijs en de UU als organisatie: 

 • Onderwijs
  • Vul anoniem de cursusevaluatie in via Caracal zodat de opleiding weet wat er verbeterd moet worden.
  • In de Nationale Studenten Enquete kun je je mening geven over de algemene kwaliteit van je opleiding (NSE).
  • Je kunt ook altijd naar je docent stappen of naar de opleidingscommissie. In die commissie zitten ook medestudenten van jouw opleiding.
  • Doe mee aan het onderwijsgesprek dat 1 keer per jaar plaatsvindt. Je gaat dan met onderwijscoördinatoren en docenten in gesprek over verbeteringen, zoals de samenhang tussen vakken.
 • UU als organisatie

Medezeggenschap is een functie naast je studie. Je doet ervaring met meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie als de UU en het is bovenal verrijkend voor je CV. 

 • Onderwijs
  • Opleidingscommissie (OC): in de opleidingscommissie houd je je bezig met de kwaliteit van het onderwijs van jouw opleiding
  • Studentassessor: de studentassessor geeft het departementsbestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenoogpunt.
  • De Board van Onderwijsdirecteuren: De Board van Onderwijsdirecteuren overlegt over onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit.
 • UU als organisatie
  • De Faculteitsraad: de faculteitsraad overlegt met het faculteitsbestuur over het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie.
  • De Universiteitsraad: in de U-raad overleg je met het college van bestuur van de UU over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie.
 • Buiten de UU
  • Vidius: ondersteunt alle studenten die actief zijn in de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht
  • LSVB (Landelijke Studenten Vakbond): federatie van 23 studentenvakbonden
  • ISO (Interstedelijk Studenten Overleg): grootste landelijke studentenbond van Nederland

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.

Meer informatie

Wie is wie in de medezeggenschap?

Contact

OCLIT@uu.nl

Samenstelling opleidingscommissie

 • dr. Kári Driscoll (voorzitter)
 • dr. Birgit Kaiser
 • Rixt van der Heide (studentlid)
 • Isolde Kors (studentlid)

De studieadviseur is adviserend lid.

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

Departementsassessor TLC Demi Bartels

Demi Bartels is assessor van het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Wil je wat kwijt over de kwaliteit van je onderwijs of de organisatie ervan? Dan kun je contact opnemen met Demi.

Contact

TLC_Departementsassessor.gw@uu.nl

Wat doet een assessor?

Een studentassessor geeft het departementsbestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenoogpunt. Dit doet de assessor door regelmatig jullie tevredenheid te peilen over het onderwijs zelf en hoe dit is georganiseerd. Een assessor is dus voor alle studenten de link naar het bestuur.  

De faculteit GW heeft 4 departementen, met elk een bestuur dat bestaat uit een departementshoofd, een onderwijsdirecteur, een onderzoeksdirecteur én de student-assessor. De 4 departementsassessoren vormen weer de brug naar het faculteitsbestuur en de studentassessor van de hele faculteit Geesteswetenschappen, Imke van Dam.

De Faculteitsraad van Geesteswetenschappen (12 personeelsleden en 12 studentleden) vergadert met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit. Op de website van de Faculteitsraad staat meer informatie, bijvoorbeeld over de verkiezingen. Kijk ook eens op de facebookpagina: www.facebook.com/frgwuu.

Studentengeleding faculteitsraad

Trans 10 (room K00.1A), 3512 JK Utrecht
studentengeleding.gw@uu.nl

De Board van onderwijsdirecteuren bestaat uit alle onderwijsdirecteuren, de vice-decanen onderwijs en 2 studenten. Zij overleggen over het onderwijs en ontwikkelingen binnen de faculteit. De studentleden vertegenwoordigen de belangen van alle studenten, geven advies en kunnen zelf dingen op de agenda zetten. Ze werken nauw samen met de faculteitsassessor en de studentgeleding van de faculteitsraad.

Onderwijsdirecteuren

Studentgeleding

 • Tirza Balkenende
 • Sabrina van den Brink

De studentleden van de Board vertegenwoordigen de belangen van alle studenten, geven advies en kunnen zelf zaken op de agenda zetten. Zij werken nauw samen met de faculteitsassessor en de studentgeleding van de faculteitsraad.

Vice-decanen

De Board of Onderwijsdirecteuren wordt ondersteund door Martine Paulissen.

De Universiteitsraad overlegt met het college van bestuur van de UU over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

Nieuws

17 januari 2022
Heb je altijd al willen meedenken over het beleid en de organisatie van de faculteit? Meld je dan tussen 8 en 18 maart aan voor de faculteitsraad.
20 september 2021
De studentassessoren GW voor 2021-2022 stellen zich voor.
RSS

Agenda

3
feb
3 februari 2022 19:00 tot 21:30
Op 3 februari, 15 februari en 2 maart organiseert de Faculteitsraad Geesteswetenschappen informatieavonden over de faculteitsraad.
15
feb
15 februari 2022 19:00 tot 21:30
Op 3 februari, 15 februari en 2 maart organiseert de Faculteitsraad Geesteswetenschappen informatieavonden over de faculteitsraad.
2
mrt
2 maart 2022 19:00 tot 21:30
Op 3 februari, 15 februari en 2 maart organiseert de Faculteitsraad Geesteswetenschappen informatieavonden over de faculteitsraad.

Pagina's

RSS