Let op: cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.

Doel en inhoud 

Deze opleidingsminor is voor studenten die een eerste introductie in de literatuurwetenschap willen. De minor (deels Engelstalig) laat zien wat Literatuurwetenschap inhoudt, welke vragen deze discipline probeert te beantwoorden en hoe zij dat aanpakt. Je krijgt een overzicht van het denken over literatuur en een theoretische verdieping rond de rol van literatuur in de samenleving..

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Minorcoördinator

Dr. Barnita Bagchi

Cursussen

De studenten leren in deze minor de belangrijkste aspecten kennen van het denken over literatuur en haar rol in de maatschappij. Dit is een goede voorbereiding voor een masteropleiding op dit terrein.

1. Introduction to Literary Studies/Inleiding Literatuurwetenschap. Deze cursus verkent de wetenschappelijke discipline Literatuurwetenschap/Literary Studies (Comparative Literature). Welke vragen worden gesteld en welke bronnen en methoden worden gebruikt om die vragen te beantwoorden?

2. Close Reading is een inleiding in grondig lezen en analyseren, van proza (korte verhalen) en poëzie. Studenten van de opleiding Nederlands hebben deze methode al gehad in Literaire teksten: analyseren en interpreteren (NE1V17001), dus zij volgen als alternatief Lit-Literary History 2: Early Modern Literature (LI1V21002).

3. Cultural Criticism. Studenten verwerven in dit Engelstalige vak repertoirekennis op het gebied van de literatuurtheorie als cultuurkritiek. Ze leren literaire teksten te analyseren en te interpreteren in het licht van de belangrijkste cultuurkritische teksten van  de 19de eeuw tot heden.

4. Current theories and World Literature. In aansluiting op het vak in blok 3 gaat de verkenning van moderne benaderingswijzen door, maar nu wordt het terrein wel uitgebreid naar de wereldliteratuur.

De eerste twee cursussen in deze minor worden in het Nederlands en Engels aangeboden in parallelle groepen. De minor student kan per cursus de taal kiezen in principe, maar het is ook mogelijk dat er vanwege efficiënt vullen van de groepen een plaats in een bepaalde taalgroep wordt aangeboden.

LET OP: De student die deze minor volgt, en eerder Tlc-Literary Studies, an introduction (TL2V18001) heeft afgerond, dient in plaats van Lit-Introduction to Literary Studies (LI1V18001) de cursus Lit-Literary History 1: Antiquity and Middle Ages (LI1V21001) te kiezen. Neem hiervoor contact op met de Examencommissie van je opleiding.

Studieprogramma

De minor Literatuurwetenschap bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.