Let op! De cursussen van deze minor hebben een plaatsingscommissie en hebben een beperkte inschrijfperiode. Voor cursussen van blok 1 en 2 kun je je inschrijven van 28 mei 2018 tot maandag 4 juni 16:00 uur!

In dezelfde periode moet je je ook inschrijven voor de minor.

 

Doel en inhoud minor

Deze minor Literatuurwetenschap is bedoeld voor studenten die een eerste introductie in de literatuurwetenschap willen. De minor biedt een overzicht van de Europese  literatuurgeschiedenis, voorbeelden van intertekstualiteit en een theoretische verdieping van  de rol van literatuur in de samenleving.

Cursussen

De studenten leren in deze minor bij cursus 1, 2 en 3 de belangrijkste aspecten van de Europese literatuurgeschiedenis kennen en ontdekken in cursus 4 op welke wijze literatuur reflecteert op de samenleving waar zij in ontstaat.

  1. Eurolit 1: Oudheid en Middeleeuwen: repertoire-opbouw, historische kennis van de literatuur, kennis en toepassing van filologie, verzamelen van bronnenmateriaal, kennis/toepassing van analysetechnieken,  genretheorie, poëticale analyse.
  2. Eurolit 2: Vroegmoderne literatuur: repertoireopbouw, historische kennis van literatuur, boekwetenschap, kennis en toepassing van genretheorie, narratologie, analyse van literair-culturele stromingen (Renaissance, Barok, Verlichting).
  3. Eurolit 3: De lange 19de eeuw: repertoireopbouw, kennis van literaire stromingen/perioden (Romantiek), de literaire markt, genretheorie.
  4. Cultural Criticism. Studenten verwerven in dit Engelstalige vak  repertoirekennis  op het gebied van de literatuurtheorie als cultuurkritiek. Ze leren literaire teksten te analyseren en te interpreteren in het licht van de belangrijkste cultuurkritische teksten van  de 19de eeuw tot heden.

 

Studieprogramma

De minor Literatuurwetenschap bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

LI1V17001

Eurolit 1: Oudheid & Middeleeuwen

Niveau 1

7,5 EC

Inschrijven kan van 28 mei 2018 tot maandag 4 juni 2018, 16:00 uur!

Blok 2

LI1V17002

Eurolit 2: Vroegmoderne Europese literatuur

Niveau 1

7,5 EC

Inschrijven kan van 28 mei 2018 tot maandag 4 juni 2018, 16:00 uur!

Blok 3

LI2V17001

Eurolit 3: 1789-1914

Niveau 2

7,5 EC

Inschrijven kan van 29 oktober 2018 tot 5 november 2018, 16.00 uur!

Blok 4

LI3V18002

Cultural Criticism

Niveau 3

7,5 EC

Inschrijven kan van 29 oktober 2018 tot 5 november 2018, 16.00 uur!

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.