Doel en inhoud minor

Deze minor Literatuurwetenschap is bedoeld voor studenten die een eerste introductie in de literatuurwetenschap willen. De minor biedt een overzicht van de Europese  literatuurgeschiedenis, voorbeelden van intertekstualiteit en een theoretische verdieping van  de rol van literatuur in de samenleving.

Cursussen

De studenten leren in deze minor bij vak 1, 2 en 3 de belangrijkste aspecten van de Europese literatuurgeschiedenis tot de 20e eeuw en in blok 4 horen zij op welke wijze literatuur reflecteert op de samenleving waar het in ontstaat.

 1. Eurolit 1: Oudheid en Middeleeuwen: repertoire-opbouw, historische kennis van de literatuur, kennis en toepassing van filologie, verzamelen van bronnenmateriaal, kennis/toepassing van analysetechnieken,  genretheorie, poëticale analyse.
 2. Eurolit 2: Vroegmoderne literatuur: repertoireopbouw, historische kennis van literatuur, boekwetenschap, kennis en toepassing van genretheorie, narratologie, analyse van literair-culturele stromingen (Renaissance, Barok, Verlichting).
 3. Eurolit 3: 1798-1914: kennis van literaire stromingen/perioden (Romantiek, de literaire markt, genretheorie)
 4. Verbeelding als cultuurkritiek. Studenten bouwen aan repertoirekennis op het gebied van de literatuurtheorie als cultuurkritiek. Ze leren literaire teksten te analyseren en te interpreteren in het licht van de belangrijkste cultuurkritische teksten uit de 19de en 20ste eeuw.

 

Studieprogramma

De minor Literatuurwetenschap bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

LI1V17001

Eurolit 1: Oudheid & Middeleeuwen

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2
Blok 3

LI2V17001

Eurolit 3: 1789-1914

Niveau 2

7,5 EC

Blok 4

LI3V13001

Verbeelding als Cultuurkritiek

Niveau 3

7,5 EC

 

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen