Afronding eindcijfers

Een paar belangrijke regelingen voor toetsing bij de Universiteit Utrecht:

  • De Universiteit Utrecht kent cijfers toe op een 10-puntsschaal: 1 is het laagste cijfer en 10 het hoogste cijfer.
  • Een 5 (of lager) geldt als onvoldoende, een 6 (of hoger) geldt als voldoende.
  • Je moet een voldoende halen voor alle cursussen in je programma om af te studeren.
  • Alleen voldoendes worden getoond het International Diploma Supplement (bijlage bij je diploma).
  • Heb je voor een cursus een onvoldoende eindbeoordeling, maar heb je minimaal een 4 gehaald? Dan heb je eenmalig de gelegenheid om via een reparatieopdracht de cursus alsnog te halen, mits je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan.
  • Je komt niet in aanmerking voor aanvullende of vervangende toets indien een voldoende is toegekend.
  • Het eindresultaat van een cursus wordt afgerond conform onderstaande tabel:

Afrondingstabel eindcijfers

Vanaf 5 tot 5,5

Afronden tot 5

Vanaf 5,5 tot 6,25

Afronden tot 6

Vanaf 6,25 tot 6,75

Afronden tot 6,5

Vanaf 6,75 tot 7,25

Afronden tot 7

Vanaf 7,25 tot 7,75

Afronden tot 7,5

Vanaf 7,75 tot 8,25

Afronden tot 8

Vanaf 8,25 tot 8,75

Afronden tot 8,5

Vanaf 8,75 tot 9,25

Afronden tot 9

Vanaf 9,25 tot 9,75

Afronden tot 9,5

Vanaf 9,75 tot 10

Afronden tot 10

UU-cijfers in het buitenland: Grading tables

Om onze cijfers voor buitenlandse universiteiten inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables. Deze laten zien hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De grading tables staan vermeld op je Internationale Diploma Supplement.

    Meer informatie