Doel en inhoud minor

Literatuur is een van de manieren waarop de 'grote vragen' aan de orde kunnen komen: Wat is de mens, door welke belangen en verlangens wordt hij/zij gedreven, hoe belangrijk is de factor macht, wat betekenen woorden als (wan)hoop, (on)vrijheid, (on)geloof? 

In deze interdisciplinaire minor staat het levensbeschouwelijke aspect van literatuur centraal: de religieuze achtergronden, de filosofische ontwerpen, de ideologische functies die ze heeft. Ze worden vanuit diverse invalshoeken belicht: literatuurgeschiedenis, filosofie, religiewetenschappen, ideologiekritiek en discoursanalyse. Hoe wordt Christendom gethematiseerd in literaire werken en hoe werken christelijke waarden door in de moderne literatuur? Die vragen vormen de leidraad voor de cursus Literatuur en Christendom. De relatie tussen literatuur en filosofie wordt bestudeerd aan de hand van een tiental schrijvers/filosofen die zowel in de literatuur als de filosofie van doorslaggevend belang zijn geweest. In de cursus Literatuur en Ideologie leer je wat er zoal verstaan wordt onder de term 'ideologie' en hoe zowel ideologische bewegingen als ideologiekritiek een grote impact hebben gehad op modern massabewegingen, van marxisme tot feminisme. Hoe literatuur een stem geeft aan de ervaringen van Joden, moslims, en christenen in een van de taaiste conflicten in onze tijd, het Israëlisch-Palestijnse conflict, komt aan bod in de cursus Midden Oosten en literatuur.

Betrokken docenten zijn: dr. Eric Ottenheijm (Religiewetenschappen), dr. Nico Landman (Islam en Arabisch), dr. Saskia Pieterse (Moderne Nederlandse Letterkunde), dr. Hans van Stralen (Literatuurwetenschap). 

De minor is bedoeld voor studenten met belangstelling voor wat zich op het grensvlak van religie, filosofie, politiek, en literatuur afspeelt.

Studieprogramma

De minor Literatuur en levensbeschouwing bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

RS3V14006

Literatuur en christendom

Niveau 3

7,5 EC

Blok 2

TL3V14114

Literatuur en filosofie

Niveau 3

7,5 EC

Blok 3

IA3V15002

Midden-Oosten en literatuur

Niveau 3

7,5 EC

Blok 4

TL3V14119

Literatuur en ideologie

Niveau 3

7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen