Verdieping van je hoofdrichting en studeren in het buitenland

LAS studenten die tijdens een uitwisseling hun major of hoofdrichting willen verdiepen, mogen bij een aantal faculteiten gebruik maken van Erasmus overeenkomsten

Wist je dat je bij de universiteitbrede overeenkomsten zowel kunt verdiepen als verbreden? Lees meer in het uitklapblad Verbreden of Verdiepen van je vakkenpakket! Scroll naar beneden.

Aan het kiezen van een bestemming bij een andere faculteit zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Zowel algemeen als specifiek.
De algemene voorwaarden staan hier onder vermeld. De specifieke voorwaarden vind je bij het uitklapblad van de betreffende Faculteit.

Algemene voorwaarden:

 • Je meldt aan volgens de richtlijnen van de Faculteit Geesteswetenschappen
 • Om van deze overeenkomsten gebruik te maken zul je cursussen van je hoofdrichting gevolgd moeten hebben bij vertrek. Maak duidelijk welke cursussen dat zijn op je study plan en motivatiebrief bij de aanmelding.
 • De cursussen mogen inhoudelijk niet overlappen met de cursussen die je in Utrecht hebt gevolgd of nog moet volgen
 • De Erasmus overeenkomst, die je kiest, past een op een bij je hoofdrichting (bijv. hoofdrichting Antropologie bij de overeenkomst Antropologie)

Faculteit Sociale Wetenschappen

Deze overeenkomsten zijn toegankelijk voor studenten die een verdieping zoeken van hun hoofdrichting. Als je hier verder leest ken je ook de algemene voorwaarden in de inleidende informatie.

Richtlijnen en voorwaarden:

De studenten met de volgende hoofdrichtingen mogen zich aanmelden:

 • Psychologie
 • Onderwijswetenschappen/Educatie
 • Sociologie
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Culturele Antropologie
 • Algemene Sociale Wetenschappen

De bestemmingen met een brede  overeenkomst in Sociale Wetenschappen en niet een specifieke opleiding staan open voor alle studenten met 1 van deze hoofdrichtingen, mits de richting van de student bij de partneruniversiteit ook onder de Faculteit Sociale Wetenschappen valt of tot het curriculum behoort! Psychologie valt bijv. soms onder een aparte faculteit.

 • Heb je nog een vraag over de partner, die niet op de website beantwoord wordt, neem dan contact op met het International Office van de Faculteit Sociale Wetenschappen. E-mail: io.sbs@uu.nl . Vergeet niet je naam, studentnr en je studie/faculteit te vermelden
 • In deze lijst staan de partners waar je je kunt aanmelden.
 • Let op: de partners van FSW die niet op deze lijst staan, staan niet open voor LAS studenten.

Faculteit Geowetenschappen

Deze overeenkomsten zijn toegankelijk voor studenten die een verdieping zoeken van hun hoofdrichting. Als je hier verder leest ken je ook de algemene voorwaarden in de inleidende informatie.

Richtlijnen en voorwaarden:

Hieronder staan de hoofdrichtingen vermeld die kunnen kijken bij de bestemmingen waar dat vakgebied is gemeld onder de “i” bij de bestemming:

 • Aardwetenschappen -> Aardwetenschappen
 • Duurzaam Ondernemen en Innovatie / nu Duurzame ontwikkeling -> Innovation, Environmental and Energy Science
 • Innovatiewetenschappen / nu Duurzame ontwikkeling -> Innovation, Environmental and Energy Science
 • Sustainable Energy /nu Duurzame ontwikkeling -> Innovation, Environmental and Energy Science
 • Water, Climate and Ecosystems / nu Duurzame ontwikkeling -> Innovation, Environmental and Energy Science
 • Governance for Sustainable Development / nu Duurzame ontwikkeling -> Innovation, Environmental and Energy Science
 • Planologie -> Human Geography and Planning
 • Stadsgeografie en Economische Geografie -> Human Geography and Planning

Tenslotte:

 • Heb je nog een vraag over de partner, die niet op de website beantwoord wordt, neem dan contact op met het International Office van de Faculteit Geowetenschappen
 • In deze lijst staan de partners waar je je kunt aanmelden.
 • Let op: de partners van Geowetenschappen  die niet op deze lijst staan, staan niet open voor LAS studenten.

Faculteit Bètawetenschappen

Deze overeenkomsten zijn toegankelijk voor studenten die een verdieping zoeken van hun hoofdrichting. Als je hier verder leest ken je ook de algemene voorwaarden in de inleidende informatie.

Richtlijnen en voorwaarden:

 • Het is goed je te realiseren dat veel overeenkomsten uitgaan van 1 of 2 plaatsen. Dat lijkt weinig, maar het aantal studenten dat er gebruikt van maakt is ook klein, dus er is een goede kans dat je deel kunt nemen.
 • Bij te veel aanmeldingen krijgen Bèta-studenten voorrang.
 • Heb je nog een vraag over de partner, die niet op de website beantwoord wordt, neem dan contact op met het International Office van de Faculteit Bètawetenschappen: Vergeet niet je naam, studentnr en je studie/faculteit te vermelden

Bestemmingen en voorwaarden

 • In deze lijst staan de partners waar je je kunt aanmelden. let op er kunnen nog wijzigingen in deze lijst plaats vinden
 • Let op: de partners van Faculteit Bèta  die niet op deze lijst staan, staan niet open voor LAS studenten.
 • De volgende bestemmingen staan niet open voor LAS studenten.
 • Bergen/Noorwegen
 • Uppsala/Zweden
 • Edinburgh/UK,
 • Op vakgebied: De overeenkomsten voor Biologie staan niet open.

 

Studenten van de opleiding Liberal Arts mogen ook gebruik maken van de overeenkomsten van de overeenkomsten bij de Faculteit Geesteswetenschappen. Jouw hoofdrichting moet dan wel inhoudelijk zowel hier in Utrecht als bij de gastuniversiteit gefaciliteerd worden bij deze faculteit. Als je hier verder leest ken je ook de algemene voorwaarden in de inleidende informatie.

De faculteit brede overeenkomsten "Humanities" en "Humanities and Arts"  kunnen geschikt zijn als je verbreding binnen de Geesteswetenschappen zoekt. Zoek wel uit of jouw hoofdrichting inhoudelijk ook bij de gastuniversiteit eveneens bij de faculteit Geesteswetenschappen (Humanities) aangeboden wordt.

Zoek je juist verdieping dan kun je kijken bij de diverse vakgebieden. Let wel: niet overal is men gewend aan Liberal Arts and Sciences studenten, dus het kan zinvol zijn om nadere informatie in te winnen.
Het International Office Geesteswetenschappen kan je helpen deze vraag te stellen.

Voorwaarden:

 • Bij Geschiedenis hebben studenten Geschiedenis voorrang bij de preferred partners. In praktijk blijven er voldoende plekken over om een kans te wagen.
 • Je moet goed aantonen dat de hoofdrichting aansluit bij de Erasmus overeenkomst, zowel door de cursussen die je in Utrecht bij de Faculteit Geesteswetenschappen volgt als in je motivatiebrief.
 • Bestemmingen in hoofdsteden zijn populair
 • Aarzel je over een bestemming neem dan contact op met internationaloffice.hum@uu.nl

 

Wist je dat je bij universiteitbrede overeenkomsten zowel kunt verbreden als verdiepen? De kunst is goed te lezen wat deze universiteiten te bieden hebben.

Aandachtspunten:

 • Kijk of ze bachelorprogramma's hebben die aansluiten bij jouw hoofdrichting dan kun je hier altijd op terugvallen.
 • Zijn er voldoende cursussen te volgen in je interessegebied buiten je hoofdrichting?
 • Staan die cursussen open voor exchange?
 • Zijn er ingangseisen en voldoe jij daar aan?.

Op facultair niveau zijn er dergelijke overeenkomsten bij de Faculteit Geesteswetenschappen: Humanities and Humanities and Arts
Kijk op het uitklapblad van deze faculteit.