Stage

Je kunt 7,5 EC tot 15 EC van je profileringsruimte gebruiken voor het doen van een stage. Je kunt kiezen uit 3 soorten stages, die je binnen of buiten je hoofdrichting kunt doen: 

  • een stage op niveau 2 (praktijkstage)
  • stage op niveau 3 (onderzoeksstage)
  • buitenlandstage (dit kost meer voorbereidingstijd, zie het uitklapje verderop op deze pagina)

Je kan een 15 EC stage ook uitbreiden naar een volledige Geesteswetenschappen stageminor van 30 EC (klik hier voor meer info).

Interdisciplinaire LAS stage in de profileringsruimte
Hiervoor moet je kunnen aantonen dat deze bijdraagt aan het bereiken van een of meer leerdoelen van LAS. Eén van de LAS docenten is dan je stagebegeleider.

Stage in de profileringsruimte binnen jouw wetenschapsgebied
Wil je een stage binnen de alfa studies lopen (ongeacht je eigen hoofdrichting)? Dan kun je via Osiris Zaak je stage aanmelden. Je krijgt dan een docent toegewezen. Wil je een stage lopen binnen de gamma of beta wetenschappen? Dan zul je zelf een docent moeten vinden die je wilt begeleiden. Je kan je hoofdrichtingsadviseur vragen naar de mogelijkheden.

Stage als onderdeel van je hoofdrichting
Alleen studenten met een alfa hoofdrichting kunnen kiezen voor een stage+ pakket als onderdeel van je hoofdrichting. Neem hierover contact op met je hoofdrichtingsadviseur.

Bij wie kun je terecht met vragen?

De stageprocedure

Voorafgaand aan en tijdens je stage doorloop je verschillende stappen. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie samengevat. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met je stagecoördinator. Daarnaast kan je in de stagehandleiding (onder belangrijke documenten) over ieder onderwerp extra informatie vinden. 

Belangrijke documenten

Bijzonderheden