Stage

Je kunt 7,5 EC tot 15 EC van je profileringsruimte gebruiken voor het doen van een stage. Je kunt kiezen uit 3 soorten stages, die je binnen of buiten je hoofdrichting kunt doen: 

  • een stage op niveau 2 (praktijkstage)
  • stage op niveau 3 (onderzoeksstage)
  • buitenlandstage (dit kost meer voorbereidingstijd, zie het uitklapje verderop op deze pagina)

Stage binnen je hoofdrichting

Kijk op de website van de opleiding van je hoofdrichting wat je moet doen voor je stage. 

Algemene LAS-stage, buiten je hoofdrichting

Hiervoor moet je kunnen aantonen dat deze bijdraagt aan het bereiken van een of meer leerdoelen van LAS.

Bij wie kun je terecht met vragen?

De stageprocedure

Voorafgaand aan en tijdens je stage doorloop je verschillende stappen. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie samengevat. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met je stagecoördinator. Daarnaast kan je in de stagehandleiding (onder belangrijke documenten) over ieder onderwerp extra informatie vinden. 

Belangrijke documenten

Bijzonderheden