Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met maximaal 52,5 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). De omvang van je profileringsruimte is afhankelijk van de omvang van de hoofdrichting die je gekozen hebt.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:

Regels

Voor de invulling van je profileringsruimte gelden enkele regels:

  • Je moet binnen je profileringsruimte minimaal 15 EC op minimaal niveau 2 of 3 halen.
  • Je moet voldoen aan de specifieke exameneisen van Liberal Arts and Sciences (zie de Onderwijs- en examenregeling van LAS).
  • Er mag geen inhoudelijke overlap zijn tussen je profileringsruimte en je major.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen: