Profileringsruimte

Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met minimaal 15 EC en maximaal 52,5 EC. De omvang van je profileringsruimte is afhankelijk van de omvang van de hoofdrichting die je gekozen hebt.
Let op: je mag geen mastercursussen volgen binnen je bacheloropleiding. 

Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:

Regels

Voor de invulling van je profileringsruimte gelden enkele regels:

  • Bij een profileringsruimte van 52.5 EC (=  Profileringsruimte bij een Hoofdrichting van 67,5 EC) moet minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 zijn behaald. Wanneer je Hoofdrichting groter, en je Profileringsruimte dus kleiner is, kun je ook aan deze eis voldoen binnen je Hoofdrichting. Cursussen bóven de verplichte 30 EC op niveau 3 binnen je Hoofdrichting van minimaal 67,5 EC compenseren dan voor de niveau-eis in de Profileringsruimte.

  • Je moet voldoen aan de specifieke exameneisen van Liberal Arts and Sciences (zie de Onderwijs- en examenregeling van LAS).

  • Er mag geen inhoudelijke overlap zijn tussen je profileringsruimte en je major.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen: