Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met maximaal 52,5 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). De omvang van je profileringsruimte is afhankelijk van de omvang van de hoofdrichting die je gekozen hebt.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:

Regels

Voor de invulling van je profileringsruimte gelden enkele regels:

 • Je moet binnen je profileringsruimte minimaal 15 EC op minimaal niveau 2 of 3 halen.
 • Je moet voldoen aan de specifieke exameneisen van Liberal Arts and Sciences (zie de Onderwijs- en examenregeling van LAS).
 • Er mag geen inhoudelijke overlap zijn tussen je profileringsruimte en je major.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

 • cursussen binnen je hoofdrichting
 • cursussen buiten je hoofdrichting, bijvoorbeeld een keuzeucusus GW (zorg dat je het juiste collegejaar kiest) of een cursus uit het hele cursusaanbod van de UU (zie hiervoor de handleiding met zoektips (pdf)).
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
  Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master.
  Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).