Portfolio (major - verplicht - 0 EC)

Het bijhouden van een digitaal portfolio is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences. Bij LAS wordt het portfolio gebruikt als reflectie-instrument tijdens de hele opleiding en tevens als begeleidingsinstrument voor de tutor. Het is van groot belang voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen en cursussen van het programma en bij het verwerven van interdisciplinaire competenties. Je maakt je portfolio in Blackboard. Instructies zijn te vinden in de tutoraatshandleiding in de digitale LAS Community in Blackboard. Daar vind je ook de reflectie-opdrachten en de exameneisen.

Beoordeling portfolio

In totaal bevat het portfolio vier reflectiemomenten. Het portfolio moet vóór je afstuderen worden ingeleverd. Het wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit twee docenten van LAS. Alleen bij een beoordeling ‘voldoende’ (of beter) kan het bachelorexamen doorgang vinden. In de digitale LAS Community op Blackboard vind je meer informatie over hoe en bij wie je het portfolio moet inleveren. 

Deadline

Wanneer je vóór 1 maart  wilt afstuderen, moet je je portfolio uiterlijk 1 februari gereed hebben. Wil je vóór 1 september afstuderen, dan moet je je portfolio uiterlijk 1 juni gereed hebben.