Portfolio

Portfolio (major - verplicht - 0 EC)

Het bijhouden van een digitaal portfolio is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences. Bij LAS wordt het portfolio gebruikt als reflectie-instrument tijdens de hele opleiding en tevens als begeleidingsinstrument voor de tutor. Het is van groot belang voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen en cursussen van het programma en bij het verwerven van interdisciplinaire competenties. Je maakt je portfolio in Blackboard. Instructies zijn te vinden in de tutoraatshandleiding in de digitale LAS Community in Blackboard. Daar vind je ook de reflectie-opdrachten en de exameneisen.

Beoordeling portfolio

In totaal bevat het portfolio vier reflectiemomenten. Het portfolio moet vóór je afstuderen worden ingeleverd. Het wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit twee docenten van LAS. Alleen bij een beoordeling ‘voldoende’ (of beter) kan het bachelorexamen doorgang vinden. In de digitale LAS Community op Blackboard vind je meer informatie over hoe en bij wie je het portfolio moet inleveren. 

Deadline

De inleverdeadline is van september tot en met mei de eerste werkdag van de maand waarin je wilt afstuderen. Examendatum wordt dan de laatste werkdag van de betreffende maand. 

Let op: De inleverdeadline in de zomerperiode (juni tot en met augustus) wijkt af. Als je in hetzelfde collegejaar vóór 31 augustus wilt afstuderen, moet je je portfolio uiterlijk 1 juni  inleveren. Je kunt niet afstuderen in de zomer als je portfolio na deze datum wordt ingeleverd. Examendatum in de zomer is de laatste werkdag van juli.

[Als je niet aan een masteropleiding gaat beginnen meteen na de zomer waarin je wilt afstuderen, kun je je portfolio inleveren tot 15 augustus. Wij kunnen dan niet garanderen dat deze voor 31 augustus is nagekeken. Dat kan betekenen dat je je weer moet inschrijven voor het nieuwe collegejaar.]