Hoofdrichting (major - verplichte keuze - 67,5 tot 105 EC)

In de loop van je eerste studiejaar maak je een keuze voor een hoofdrichting. Een hoofdrichting bestaat uit minimaal 67,5 en maximaal 105 EC, waaronder een eindwerkstuk van minimaal  7,5 EC. Een hoofdrichting is bedoeld als voorbereiding op tenminste één aansluitende master. Informatie over alle exameneisen en het maken van een planning via de curusplanner vind je hier.

Vragen?

Voor vragen over een hoofdrichting kun je contact opnemen met de betreffende hoofdrichtingsadviseur. In overleg met een hoofdrichtingsadviseur stel je je hoofdrichtingsprogramma samen. Hij of zij tekent ook je hoofdrichtingsverklaring. De contactgevens vind je hieronder bij de hoofdrichtingen.

Lees meer over inschrijven voor een hoofdrichting.

Uit welke hoofdrichtingen kun je kiezen?

De hoofdrichtingen van Liberal Arts and Sciences zijn ingedeeld in drie groepen:

 • Groep A (geesteswetenschappen)
 • Groep B (exacte- en levenswetenschappen)
 • Groep C (sociale wetenschappen).

In het onderstaande overzicht vind je een voorbeeldprogramma per hoofdrichting. 

​Vanaf 2019-2020 zijn de disciplinaire hoofdrichtingen vervallen. De programma's die je met de hoofdrichtingsadviseur hebt vastgesteld, kun je afronden. Wanneer je problemen met de planning hebt, neem dan contact op met de betreffende hoofdrichtingadviseur.

Filosofie - Dr. Niels van Miltenburg
​Islam en Arabisch - Dr. Lucien van Liere
​Keltische taal en culturen - Dr. A.M. Griffith 
Literatuurwetenschap - Dr. Frank Brandsma
​Nederlandse taal en cultuur - Prof. dr. Bart Besamusca

Opleidingsoverstijgende hoofdrichting

Hoofdrichtingen Taal- en cultuurstudies

De hoofdrichting is opgebouwd rond een 'kernpakket' uit de faculteit Geesteswetenschappen. Er zijn meer dan 50 kernpakketten. Het kernpakket is een verdiepingspakket of een interdisciplinaire minor van een opleiding binnen de faculteit Geesteswetenchappen.  In het kernpakket verwerf je de onderzoeksvaardigheden die binnen dat vakgebied vereist worden op bachelorniveau. Daarna bereid je je voor op een eindwerkstuk bij één van de bachelor-opleidingen in de faculteit Geesteswetenschappen.

De hoofdrichting bestaat uit 12 cursussen (2+4+2+4):

2 x 7,5 EC  voorbereiding (Basiscursus Onderzoek en een cursus op het vakgebied van het kernpakket)
4 x 7,5 EC  binnen het kernpakket
2 x 7,5 EC  voorbereiding eindwerkstuk en het eindwerkstuk
4 x 7,5 EC  keuzepakket

Op de site tcs.sites.uu.nl  vind je het aanbod van alle kernpakketten. Een pdf van de kernpakketten van collegejaren 2017 en 2018 vind je onder voorgaande jaren.
Om er achter te komen welk pakket bij jou past kun je zoeken op: 

Thema: alle kernpakketten zijn in 4 themagebieden ingedeeld, te weten Taal, media en communicatie, Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Kunst cultuur en literatuur, Ideeën overtuigingen en diversiteit. 
Hoofdrichting: de kernpakketten behoren tot één van de 15 hoofdrichtingen binnen TCS. Dat is ook je afstudeerrichting en zal worden vermeld op je diplomabijlage. 
Bacheloropleiding: de kernpakketten worden aangeboden door één van de 18 bachelor opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen.
Basiscursus Onderzoek: elk kernpakket is verbonden aan een onderzoeksmethode. Je kunt selecteren op één van de 8 onderzoeksmethoden.

Ben je geinteresseerd in een hoofdrichting over een moderne vreemde taal, dan kun je de taalspecifieke hoofdrichting Moderne Talen: Educatie en Meertaligheid kiezen. 

Overlap timeslot Kernpakket- en Keuzepakketcursussen

Het kan voorkomen dat de cursussen uit het door jouw gekozen kernpakket en het keuzepakket in dezelfde timeslots worden aangeboden. Je kunt dan het volgende doen: 

 • het is mogelijk binnen jouw keuzepakket één cursus waar de roosteroverlap bestaat, te wisselen voor een andere cursus zonder overlap. Denk er dan wel aan dat je een cursus met hetzelfde niveau of een niveau hoger kiest binnen dezelfde discipline. Overleg dit met jouw hoofdrichtingsadviseur en neem de vervanging op in jouw hoofdrichtingsverklaring (kan ook achteraf als wijziging).
 • als het voor jouw planning beter is, kun je de keuzepakket-cursussen ook in jaar 3 of gespreid over jaar 2 en 3 volgen.
 • binnen een timeslot is er meer ruimte  dan het aantal contacturen per cursus, dus kunnen de cursussen binnen eenzelfde timeslot op andere dagen en tijden vallen. Als bovenstaande opties binnen jouw studieplanning echt geen oplossing zijn, dan kun je in het uiterste geval een e-mail naar het studiepunt sturen met daarin de informatie (cursuscode, cursusnaam, timeslots) van de twee cursussen die overlap hebben, vermeld dat je  LAS-student bent. Er wordt dan gekeken op welke dag/tijd de cursussen vallen. Alleen verzoeken die volledig zijn zoals hiervoor aangegeven, worden beantwoord. Let op: de kans bestaat dat de toetsen van cursussen binnen eenzelfde timeslot op eenzelfde datum vallen.

Opleidingsoverstijgende hoofdrichtingen

 • Geografie van de Ontwikkelingslanden is verplaatst naar Groep C. Studenten die voor 2018-2019 gestart zijn met de hoofdrichting volgen deze nog in Groep B
 • Cognitive and Digital Humanities (A en B)
  Voorbeeldprogramma (pdf) 
  ​Hoofdrichtingsadviseur: Prof dr Jos van Berkum

Opleidingsgebonden hoofdrichtingen

Opleidingsgebonden hoofdrichtingen