General education (major - 60 EC)

Dit onderdeel valt uiteen in:

  • LAS kerncursussen (30 EC)
  • Keuzecursussen (30 EC)

Las kerncursussen (VERPLICHT - 30 ec)

In de kerncursussen wordt gewerkt aan de integratie van inzichten die de studenten in het overige onderwijs verwerven. Tegelijkertijd worden academische en intellectuele vaardigheden zoals schrijven, presenteren, debatteren en argumenteren geoefend. Alle activiteiten in het LAS-onderwijs zijn gericht op het ontwikkelen van een interdisciplinaire manier van denken.

Jaar 1

LA1V11001
De Schrijfacademie
Niveau 1
Blok 1 of 2

en

LA2V17001
Multidisciplinair project: Globalisering
Niveau 2
Blok 3

of

LA2V17001
Multidisciplinair project: het Brein
Niveau 2
Blok 4

 

Jaar 2

LA3V11004
De Denkacademie
Niveau 3
Blok 3 of  4

Jaar 3

LA3V11003
Scriptie
Niveau 3
Blok 1/2/3/4

Keuzecursussen (verplichte keuze - 30 EC)

De vakken in het General Education programma zijn verdeeld in drie categorieën, die corresponderen met drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta en gamma): 

   A. geschiedenis, taal en cultuur, religie en filosofie
   B. natuurwetenschappen, geologie, CKI
   C. sociale wetenschappen, geografie en economie

Het is de bedoeling dat je in jouw programma cursussen opneemt die behoren tot wetenschapsgebieden die zo ver mogelijk afliggen van je hoofdrichting. Behoort je hoofdrichting bijvoorbeeld tot groep A, dan moet je twee cursussen kiezen uit wetenschapsgebieden behorend tot groep B en twee cursussen uit wetenschapsgebieden die behoren tot groep C.

Er zijn cursussen die tot twee wetenschapsgebieden gerekend worden. Mocht zo'n cursus tot je hoofdrichting behoren, dan kun je de cursus niet in je General Education programma opnemen.

Het aanbod van General Education cursussen vind je op deze site. In de linkerkolom kun je een selectie maken. Kies altijd eerst het collegejaar waarin je de cursus wilt volgen. 

Wijziging programma

Met dit aanvraagformulier (pdf) kun je toestemming vragen om een cursus in je programma op te nemen die officieel niet tot het General Education programma behoort. Voeg hierbij een cursusbeschrijving (afkomstig van de opleiding) met daarin opgenomen hoe de kennis is getoetst, informatie over het niveau, en het aantal EC dat behaald kan worden. Lever het ingevulde formulier in bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.