General education (major - 60 EC)

Dit onderdeel valt uiteen in:

  • LAS-kerncursussen (30 EC)
  • Keuzecursussen (30 EC)

LAS-kerncursussen (VERPLICHT - 30 ec)

In de kerncursussen wordt gewerkt aan de integratie van inzichten die de studenten in het overige onderwijs verwerven. Tegelijkertijd worden academische en intellectuele vaardigheden zoals schrijven, presenteren, debatteren en argumenteren geoefend. Alle activiteiten in het LAS-onderwijs zijn gericht op het ontwikkelen van een interdisciplinaire manier van denken.

Jaar 1

LA1V11001
De Schrijfacademie
Niveau 1
Blok 1 of 2

en

LA2V17001
Multidisciplinair project
Niveau 2
Blok 3 of blok 4

Jaar 2

LA3V11004
De Denkacademie
Niveau 3
Blok 3 of  4

Jaar 3

LA3V11003
Scriptie
Niveau 3
Blok 1/2/3/4

Keuzecursussen (verplichte keuze - 30 EC)

Bij LAS volg je cursussen uit alle wetenschapsgebieden. In één wetenschapsgebied volg je een hoofdrichting; in de general education keuze cursussen maak je kennis met de andere twee wetenschapsgebieden.
De vakken in het general-education-programma zijn verdeeld in drie categorieën, die corresponderen met drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta en gamma): 

A.    geschiedenis, taal en cultuur, religie, filosofie
B.    natuurwetenschappen, aardwetenschappen, Kunstmatige intelligentie, informatica, informatiekunde
C.    sociale wetenschappen, geografie en economie, bestuurs- en organisatiewetenschappen

Behoort je hoofdrichting bijvoorbeeld tot groep A, dan moet je twee cursussen kiezen uit wetenschapsgebieden behorend tot groep B en twee cursussen uit wetenschapsgebieden die behoren tot groep C.

Het aanbod van general-education-cursussen vind je op de cursusplanner
- Kies eerst de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (vanaf 2019)
- Kies daarna altijd eerst het collegejaar waarin je de cursus wilt volgen. Dat doe je bovenaan naast de opleidingsnaam.
- Het GE-onderwijs staat onderaan de linkerkolom en is onderverdeeld in Alfa (A), Beta (B) en Gamma (C) - cursusgroepen. Wanneer je een groep kiest zonder verdere selectie zie je het hele cursusaanbod van die groep.
- In de linkerkolom kun je selecties maken: periode, timeslot, niveau.

Een archief van general education-cursussen (2016-2019) vind je hier. Cursussen plannen voor je huidige en toekomstige studieprogramma doe je via de Cursusplanner (zie boven).

Via deze site kun je toestemming vragen om een cursus in je programma op te nemen die niet op de general-education-kiezerssite staat. Voeg hierbij een cursusbeschrijving (afkomstig van de opleiding) met daarin opgenomen hoe de kennis is getoetst, informatie over het niveau, en het aantal EC dat behaald kan worden. Lever het ingevulde formulier in bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.