Eindwerkstuk

Eindwerkstuk (major - verplicht - 7,5 EC)

Bij LAS schrijf je twee eindwerkstukken:

  • Je schrijft als afsluiting van de interdisciplinaire leerlijn een LAS-scriptie: een interdisciplinair werkstuk van 7,5 EC. 
  • Om je hoofdrichting af te ronden schrijf je een eindwerkstuk ofwel scriptie (minimaal 7,5 EC). Iedere opleiding heeft zijn eigen eisen geformuleerd voor het eindwerkstuk en een manier ontwikkeld om studenten te begeleiden. Ga voordat je plannen maakt altijd eerst naar de website van de desbetreffende opleiding.

Neem tijdig contact op met de docent of coördinator bij wie je het eindwerkstuk gaat schrijven. En zorg dat je goed en tijdig bent ingeschreven voor het juiste eindwerkstuk bij de juiste opleiding. Kijk op de website van de betreffende opleiding voor meer informatie. Hieronder staat informatie over het inleveren van het eindwerkstuk binnen de hoofdrichtingen van de faculteit Geesteswetenschappen.

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Het eindwerkstuk van LAS lever je in via Blackboard. Je hoofdrichting-eindwerkstuk upload je in Osiris (je hoeft je eindwerkstuk dus niet te mailen naar je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Als je begeleider heeft aangegeven dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

  • je uploadt je eindwerkstuk in Osiris > Zaken > Start een nieuwe zaak > Zaaktype Scriptie en afstuderen
    en
  • je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Bovenstaande stappen gelden voor de hoofdrichting-eindwerkstukken bij Geesteswetenschappen. Doe je je hoofdrichting bij een andere faculteit? Vraag dan aan je begeleider hoe het beoordelingsproces werkt.

Heb je een voldoende? Archiveer je eindwerkstuk

Het eindwerkstuk van je hoofdrichting upload je in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht.

Hoofdrichting binnen Geesteswetenschappen

Zodra de beoordelingszaak van je eindwerkstuk met een voldoende is afgerond, start meteen de archiveringszaak.

  • Ga naar Osiris Student > Zaken
  • Kies Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak
  • Archiveer je scriptie

Hoofdrichting buiten Geesteswetenschappen

Het duurt in dit geval even voor de archiveringszaak zichtbaar is. Binnen een maand nadat je cijfer is geregistreerd, ontvang je een mail dat je je eindwerkstuk kan archiveren. Daarna volg je bovenstaande stappen.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak