De bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. 

Opbouw van je studie

Het studieprogramma bestaat uit een major en een profileringsruimte. De major omvat 127,5 ECTS en is onderverdeeld in een onderdeel General Education (60 ECTS) en Hoofdrichting (minimaal 67,5). De profileringsruimte omvat afhankelijk van de grootte van je hoofdrichting maximaal 52,5 ECTS en bestaat uit cursussen die je naar vrije keuze kunt invullen.

Cursusplanner

Voor jouw studieplanning kun je gebruik maken van de cursusplanner. Je vindt de cursussen van LAS op 2 plekken:

Let op dat je binnen de planner het juiste collegejaar selecteert  (2020-2021). Dit doe je bovenin links naast de naam van de BA-opleiding. 

In de linkerkolom kun je selecties maken. Daar vind je ook de General-Education-cursussen, onderverdeeld in Verplicht (V), Alfa (A), Beta (B), Gamma (C), Afstudeerproject (A). 

Extra programma's toevoegen

Je kunt je individuele programma in de cursusplanner completeren op het moment dat je je HR-verklaring hebt ingeleverd begin blok 4 van het eerste jaar. Via de link Extra programma's, bovenaan de linkerkolom, kun je je hoofdrichtingscursussen van de door jouw gekozen hoofdrichting toevoegen. Je ziet onder Faculteit Geesteswetenschappen >  Liberal Arts and Sciences HR alle hoofdrichtingsprogramma's en de kernpakketten van de hoofdrichtingen binnen Geesteswetenschappen. 

Met de hoofdrichtingbeschrijving en de goedgekeurde hoofdrichting die je van de hoofdrichtingsadviseur hebt ontvangen, kun je een planning maken in de cursusplanner door cursussen aan je rugzak toe te voegen. Wat er allemaal mogelijk is binnen de cursusplanner vind je via de helpbutton rechtsboven aan de pagina van de cursusplanner. 

Studielast

Bij het berekenen van de studielast wordt gebruik gemaakt van ECTS, het European Credit Transfer System. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben in de regel een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van drie jaar omvat dus 180 EC.

Niveau

De cursussen aan de Universiteit Utrecht zijn ingedeeld in drie niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Ingangseisen

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Dit betekent dat je over bepaalde voorkennis moet beschikken om te kunnen deelnemen aan de cursus. Deze voorkennis kun je opdoen in andere cursussen of eventueel elders verworven hebben. Informatie over ingangseisen vind je in de cursusbeschrijvingen in de Onderwijscatalogus. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Exameneisen

Er worden exameneisen gesteld waaraan je moet voldoen om de bacheloropleiding af te ronden. Zoals hoeveel EC je op een bepaald niveau moet hebben behaald. Zie studievoortgang voor meer informatie.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Als je wilt afwijken van het examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je gaat automatisch afstuderen als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma.

Let op! Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en worden niet vermeld op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.