Studieprogramma

De bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. 

Opbouw van je studie

Het studieprogramma bestaat uit een major en een profileringsruimte. De major omvat 127,5 EC en is onderverdeeld in een onderdeel General Education (60 EC) en Hoofdrichting (minimaal 67,5). De profileringsruimte omvat afhankelijk van de grootte van je hoofdrichting minimaal maximaal 52,5 EC. De profileringsruimte bestaat uit cursussen die je naar vrije keuze kunt invullen.

Cursusplanner

Voor jouw studieplanning kun je gebruik maken van de cursusplanner. Je planning maak je door 2 onderdelen in de planner te combineren:

  • De verplichtingen van LAS zijn te vinden onder Bachelors GW > Liberal Arts and Sciences (vanaf 2019-2020).
  • De hoofdrichtingscursussen: die vind je op de filterpagina van de cursusplanner. Vul eerst de faculteit in en onder opleidingstype vind je Liberal Arts and Sciences HR. Wanneer je daar jouw hoofdrichting aanklikt kom je terecht in het cursusaanbod van jouw hoofdrichting. 

Let op dat je binnen de planner het juiste collegejaar selecteert. Dit doe je bovenin links naast de naam van de BA-opleiding. 

In de linkerkolom kun je selecties maken. Daar vind je ook de General-Education-cursussen, onderverdeeld in Verplicht (V), Alfa (A), Beta (B), Gamma (G), Afstudeerproject (A). 

Extra programma's toevoegen

Je kunt jouw individuele programma in de cursusplanner completeren op het moment dat je je HR-verklaring hebt ingeleverd begin blok 4 van het eerste jaar. Je ziet onder Faculteit Geesteswetenschappen >  Liberal Arts and Sciences HR alle hoofdrichtingsprogramma's en de kernpakketten van de hoofdrichtingen binnen Geesteswetenschappen. Deze kun je selecteren naast de gegevens van de bachelor Liberal Arts and Sciences. Dan zie je verplichte en verplichte keuzecursussen en de cursussen van de hoofdrichting in 1 overzicht. 

Met de hoofdrichtingbeschrijving en de goedgekeurde hoofdrichting die je van de hoofdrichtingsadviseur hebt ontvangen, kun je een planning maken in de cursusplanner door cursussen aan je rugzak toe te voegen. Wat er allemaal mogelijk is binnen de cursusplanner vind je via de helpbutton rechtsboven aan de pagina van de cursusplanner. 

Studielast

Bij het berekenen van de studielast wordt gebruik gemaakt van ECTS, het European Credit Transfer System. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben in de regel een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van drie jaar omvat dus 180 EC.

Niveau

De cursussen aan de Universiteit Utrecht zijn ingedeeld in drie niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Ingangseisen

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Dit betekent dat je over bepaalde voorkennis moet beschikken om te kunnen deelnemen aan de cursus. Deze voorkennis kun je opdoen in andere cursussen of eventueel elders verworven hebben. Informatie over ingangseisen vind je in de cursusbeschrijvingen in de Onderwijscatalogus. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Exameneisen

Er worden exameneisen gesteld waaraan je moet voldoen om de bacheloropleiding af te ronden. Zoals hoeveel EC je op een bepaald niveau moet hebben behaald. Zie de onderwijs en examenregeling voor meer informatie.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’.