Stage

Stage LAS

Het is een goed idee om stage te lopen, om werkervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Als je een stage gaat doen, neem dan ruim van tevoren contact met je stagecoördinator. Je kunt een gedeelte van je profileringsruimte (7,5 tot maximaal 15 EC) gebruiken om stage te lopen. Je kunt kiezen uit 3 soorten stages:

  • een stage op niveau 2 (praktijkstage)
  • stage op niveau 3 (onderzoeksstage)
  • buitenlandstage (dit kost meer voorbereidingstijd, zie het uitklapje verderop op deze pagina)

Als je bij LAS een stage gaat doen, heb je 2 opties: 

  • Stage binnen je hoofdrichting en onder begeleiding van een docent van die hoofdrichting. Kijk op de website van de opleiding waar je hoofdrichting toe behoort voor de stageregeling van je hoofdrichting. 
  • Algemene LAS-stage: hiervoor moet je kunnen aantonen dat deze bijdraagt aan het bereiken van een of meer leerdoelen van LAS.

Bekijk het cursusaanbod vrije keuze om te zien hoe je een stage kunt inpassen in het studieprogramma. 

Bij wie kun je terecht met vragen?

Contactpersoon voor stages en loopbaanoriëntatie