Inschrijven hoofdrichting

Aan het einde van je eerste jaar, voor de cursusinschrijving in juni, moet je je hoofdrichting registreren via Osiris Zaak. Hoe je dit doet, hangt af van waar je je hoofdrichting kiest. 

Belangrijk om te weten:

  • Let goed op de ingangseisen van de hoofdrichtingen.
  • Sommige hoofdrichtingen hebben een bijeenkomst, waar je alle informatie over de invulling van de hoofdrichting krijgt. Deze informatie is per mail verstuurd door de studieadviseurs en is terug te vinden in de teams-omgeving van de Common Room.  
  • Deadline om de inschrijving in Osiris Zaak te starten is 17 mei. Osiris Zaak zal woensdag 1 mei in Osiris open staan. 

Met de hoofdrichtingsverklaring leg je je examenprogramma vast. Vervolgens moet je je via Osiris nog los inschrijven voor de verschillende cursussen van je hoofdrichting.

Als je hoofdrichting is goedgekeurd zijn ook de cursussen uiterlijk 1 oktober in OSIRIS vastgelegd, zodat je op je Studievoortgangsoverzicht kunt terugzien welke cursussen je hebt behaald en nog moet behalen om je hoofdrichting af te ronden.