Registratie hoofdrichting

Aan het einde van je eerste jaar, vóórdat de cursusinschrijving voor semester 1 start, moet je je hoofdrichting hebben geregistreerd door middel van een  hoofdrichtingsverklaring.
​Kies je een hoofdrichting buiten de faculteit Geesteswetenschappen en de hoofdrichting Cognitive and digital humanities dan gebruik je deze hoofdrichtingsverklaring (pdf).
​Kies je een hoofdrichting binnen de faculteit Geesteswetenschappen dan gebruik je deze hoofdrichtingsverklaring (pdf). Wanneer je de hoofdrichting Moderne talen: educatie en meertaligheid wilt volgen, dan gebruik je deze hoofdrichtingsverklaring (pdf)

Vul de verklaring in en laat deze ondertekenen door de hoofdrichtingsadviseur. Lever de ondertekende verklaring vervolgens in bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen t.a.v. de examencommissie Liberal Arts and Sciences voor goedkeuring door de examencommissie. De deadline voor het inleveren van deze verklaring wordt elk jaar per mail door het studiepunt en de studieadviseurs toegestuurd. 

Als je hoofdrichting is goedgekeurd wordt deze uiterlijk 1 oktober in OSIRIS vastgelegd, zodat je op je Studievoortgangsoverzicht kan terugzien welke cursussen je nog moet behalen om je hoofdrichting af te ronden. Registreren voor je hoofdrichting is in veel gevallen nodig om deel te nemen aan cursussen van de hoofdrichting.

​Let op! ​Wanneer je een hoofdrichting binnen de faculteit Geesteswetenschappen wilt volgen, dien je je ook voor ​het kernpakket in te schrijven. Daarover krijg je een mail van het studiepunt eind april. 

Let op! Met de hoofdrichtingsverklaring schrijf je je niet in voor de cursussen, je legt er alleen je examenprogramma mee vast. De cursusinschrijving loopt via OSIRIS.
 

Registratie Kernpakket voor een hoofdrichting Geesteswetenschappen

Een kernpakket binnen een hoofdrichting bij de faculteit Geesteswetenschappen omvat 30 EC.  Met het kernpakket bereid je je voor op je eindwerkstuk. Je maakt kennis met wetenschappelijke debatten en vraagstellingen binnen een discipline. Je leert zelf onderzoek doen en daarover schriftelijk en mondeling verslag te geven volgens de gewoontes van het vakgebied.

Vóór de cursusinschrijving van de cursussen van het kernpakket in blok 1 en 2 schrijf je je in voor een hoofdrichting via een hoofdrichtingsregistratieformulier. Daarnaast krijg je van het Studiepunt een e-mail om via een formdeskformulier aan te geven welk kernpakket je wilt volgen. De deadline voor beide inschrijvingen wordt via de mail toegestuurd.  

Daarna schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen kernpakket. Voor de kernpakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november.

Meer informatie?