Flexstuderen

Bij flexstuderen kun je zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt. Je betaalt dan alleen voor de cursussen die je volgt (plus 15% administratiekosten).

Momenteel is flexstuderen nog een pilot. Deze pilot loopt tot en met studiejaar 2023-2024. Het parlement beslist in 2023 of het experiment wordt omgezet in een wet, zodat alle opleidingen flexstuderen mogelijk kunnen maken.

Voorwaarden flexibel studeren

Je kunt alleen flexstuderen als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft én voldoet aan een van de volgende criteria:

 • Je wilt werken en studeren combineren.
 • Je bent topsporter.
 • Je krijgt als studentbestuurder een bestuursbeurs van minimaal € 425.
 • Je bent mantelzorger.
 • Je hebt een chronische ziekte of handicap.

Je kunt niet meedoen aan flexstuderen als je contractant, premaster-of deeltijdstudent bent. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Quirine van der Steen (contactpersoon Flexstuderen).

Aantal studiepunten

Je moet je per studiejaar voor minimaal 15 EC aan cursussen inschrijven. Zorg wel dat je voldoet aan de ingangseisen. 

Collegegeld

Je betaalt per EC 1/60 van het wettelijk collegegeld vermeerderd met 15%. 

Hoe werkt het?

 • Ga naar Studielink en doe vóór 1 mei een verzoek tot inschrijving. 
 • Meld je vervolgens via het formulier aan voor flexstuderen. Doe dit vóór 1 juni 2022. Wist je pas na de deadline dat je tot een van de doelgroepen hoorde en wil je alsnog meedoen? Neem dan contact op met Quirine van der Steen.
 • Maak vóór 1 juni een afspraak met de studieadviseur van je opleiding.
 • Vul een studieplanning (Word) in en stuur deze een week voor je afspraak naar je studieadviseur.
 • Je studieplanning wordt door jou en je opleiding vastgesteld en ondertekend.
 • Als je voldoet aan de voorwaarden en je studieplanning is goedgekeurd, krijg je een formele beschikking voor flexstuderen.
 • Schrijf je vervolgens tijdens de cursusinschrijfperiode in voor cursussen aan de hand van de vastgestelde studieplanning.