Flexstuderen

In collegejaar 2023-2024 kun je je voor het laatst inschrijven voor flexstuderen. Daarna stopt de pilot.

Bij flexstuderen kies je zelf hoeveel cursussen per jaar je volgt. Je betaalt per cursus. Om mee te kunnen doen, moet je in september ingeschreven staan als flexstudent. Op deze pagina lees je hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Voorwaarden flexibel studeren

Je kunt alleen flexstuderen als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft én voldoet aan een van de volgende criteria:

 • Je wilt werken en studeren combineren.
 • Je bent topsporter.
 • Je krijgt als studentbestuurder een bestuursbeurs van minimaal € 425.
 • Je bent mantelzorger.
 • Je hebt een chronische ziekte of handicap.

Je kunt niet meedoen aan flexstuderen als je contractant, premaster-of deeltijdstudent bent. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Quirine van der Steen (contactpersoon Flexstuderen).

Aantal studiepunten

Je moet je per studiejaar voor minimaal 15 EC aan cursussen inschrijven. Zorg wel dat je voldoet aan de ingangseisen. 

Collegegeld

Je betaalt per EC 1/60 van het wettelijk collegegeld vermeerderd met 15%. 

Hoe werkt het?

 • Ga naar Studielink en doe uiterlijk 1 mei een verzoek tot inschrijving. Je doorloopt daarna het reguliere inschrijfproces. Ook als je je herinschrijft moet je dat als voltijd student doen. 
 • Meld je vervolgens aan voor flexstuderen via Osiris > Zaken > Procedures en regelingen > Flexstuderen. Meld je aan vóór 1 augustus. 
 • Neem zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus, contact op met de studieadviseur van je opleiding voor een afspraak.
 • Uiterlijk een week voor je afspraak met je studieadviseur vul je de studieplanning in via Osiris > Zaken > Procedures en regelingen > Flexstuderen.
 • Je studieplanning wordt door jou en je opleiding vastgesteld en ondertekend.
 • Als je voldoet aan de voorwaarden en je studieplanning is goedgekeurd, krijg je een formele beschikking voor flexstuderen. De beschikking ontvang je in de 2e helft van augustus.
 • Schrijf je vervolgens tijdens de cursusinschrijfperiode in voor cursussen aan de hand van de vastgestelde studieplanning.