Afstuderen

Je studeert af als al je studieresultaten in Osiris staan en je voldoet aan alle voorwaarden van je opleiding. Wanneer dit het geval is ontvang je automatisch een mail van het examensecretariaat. Wil je weten of je klaar bent om af te studeren? Bekijk dan de stappen op deze pagina.

Stap 1: Ben ik klaar om af te studeren?

Controleer de volgende zaken om zeker te weten of je klaar bent om af te studeren:

Wat moet je doen om te kunnen afstuderen?

 • Lever je portfolio op tijd in. Je kunt bij LAS pas afstuderen als je portfolio is goedgekeurd. Kijk voor de eisen en inleverdeadlines bij de LAS Community op Blackboard onder 'Portfolio en reflectie’ en ‘Afstuderen'. Houd de inleverdeadlines goed in de gaten. De datum waarop je je portfolio inlevert bepaalt de datum waarop je afstudeert. Ben je te laat, dan kun je soms niet meer aan een master beginnen of een beurs aanvragen.
 • Controleer regelmatig je studievoortgangsoverzicht (SVO) in Osiris.
  • Kloppen de cursussen in je Hoofdrichting? Een wijziging in je hoofdrichting moet je tijdig aanvragen. Lees hier hoe je dat doet. 
  • Staan er resultaten onder Overig die moeten meetellen binnen je studieprogramma? Geef dit dan door aan het Examensecretariaat.
  • Heb je resultaten behaald buiten de Universiteit Utrecht die niet in Osiris staan, vraag dan goedkeuring aan bij de examencommissie.
  • De cursussen van een honoursminor tellen niet mee voor je afstuderen en staan dus in Osiris onder Overig. Op je diplomabijlage worden ze natuurlijk wel vermeld.
 • Moet je onnodig lang wachten op een cijfer? Neem dan contact op met je docent en geef aan dat je snel wilt afstuderen.
 • Upload je eindwerkstuk/scriptie naar het digitaal scriptiearchief van de UU. Vul bij het uploaden als opleiding LAS in (en niet de opleiding waar je je eindwerkstuk hebt geschreven).

Let op

Zodra al je studieresultaten op de juiste manier in Osiris staan, moet je de volgende zaken regelen, anders betaal je mogelijk een maand te veel collegegeld:

Stap 2: Goedkeuring van examencommissie

De examencommissie controleert aan het begin van elke maand wie er in de voorafgaande maand aan alle exameneisen van het studieprogramma heeft voldaan en stelt de examendatum vast. Vervolgens ontvang je een afstudeermail.

Afstuderen uitstellen

Wil je je afstuderen uitstellen?

 • Controleer eerst of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Dien dan binnen 2 weken na ontvangst van de afstudeermail een verzoek in tot uitstel.

Stap 3: Neem je diploma in ontvangst

Onze bacheloropleidingen organiseren meestal een paar keer per jaar een diploma-uitreiking. Je krijgt per e-mail een persoonlijke uitnodiging met de precieze tijd en plaats.

Ben je niet bij de diploma-uitreiking aanwezig?

Haal dan vanaf 5 werkdagen na de uitreiking je diploma op bij het Studiepunt.

Heb je een afstudeerverklaring nodig? 

Ongeveer 2 weken na je examendatum kun je zelf bij het diplomaregister van DUO een verklaring opvragen dat je je diploma hebt gehaald. Heb je voor die tijd een bevestiging van je afstuderen nodig? Mail dan naar het Studiepunt. Aanvragen kan zodra je voldaan hebt aan de exameneisen en al je resultaten zichtbaar zijn op je studievoortgangsoverzicht. Wij proberen je verklaring binnen een week te mailen.

Vragen?

Neem contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.