Examencommissie

Examencommissie

  • Frank Brandsma (voorzitter)
  • Eleni Braat
  • Nies Kraan
  • Nico Landman
  • Joep Schenk
  • Guus van Westen

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Max de Kruiff.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl