Samenvatting
Code minor

KIM-MINOR-17

Inschrijven minor

Zorg dat je je zowel voor de losse cursussen alsook voor de minor in zijn geheel inschrijft.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor gelden ingangseisen:

 • Inleiding Adaptieve Systemen: Modelleren en Programmeren en Wiskunde voor KI (of vergelijkbare cursussen)
 • Computationele linguïstiekInleiding taalkunde voor KI (of een vergelijkbare cursus).
 • Introduction to Machine Learning: Modelleren en programmeren en Wiskunde voor KI (of vergelijkbare cursussen)
Aanmelden voor deze minor

Inhoud minor

Bij de minor Kunstmatige intelligentie staan twee vragen centraal:

 • Hoe kunnen we intelligentie nabootsen met computers?
 • Hoe kunnen we de computer gebruiken om meer van menselijk gedrag te begrijpen?

Het beantwoorden van deze vragen vereist een brede aanpak, waarin de menselijke cognitie bestudeerd wordt vanuit psychologie, taalkunde, en filosofie, en waarvoor de benodigde technieken geleverd worden door de informatica en de logica. In deze interdisciplinaire minor proef je aan al deze vakgebieden.

Doel

Je leert verschillende aanpakken binnen de cognitiewetenschap kennen, en leert over de werking van de hersenen. Een belangrijk onderdeel van cognitie is taal. Je bestudeert structuren van natuurlijke taal, en manieren voor de computer om hiermee om te gaan. Je gaat zelf aan de slag met het modelleren en formaliseren van cognitieve processen. Je leert daartoe programmeren in de taal C#, en je werkt met verschillende op de natuur geïnspireerde modellen zoals genetische algoritmen en neurale netwerken.

Voorbereiding master

De minor geeft geen toegang tot een specifieke master. Afhankelijk van je major en de verdere inrichting van je bacheloropleiding kan de minor wel een onderdeel zijn van een goede voorbereiding op de master Artificial Intelligence. Ben je geïnteresseerd in deze master? Dan is het belangrijk dat je in je bachelor cursussen opneemt waarin je kennismaakt met logica en met programmeren.  De cursussen Inleiding logica en Modelleren en programmeren zijn dan goede keuzes voor deze minor.

Neem voor advies over de inrichting van je bachelor contact op met de studieadviseur van je eigen opleiding of met de mastercoordinator van AI via admissions-ai-master@uu.nl.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de minor Kunstmatige Intelligentie bestaat uit vier cursussen (30 EC), te kiezen uit acht cursussen. Let bij de keuze van deze vier cursussen op

 1. overlap met je eigen major
 2. voorbereiding op de master AI en
 3. ingangseisen.

Voor advies over de samenstelling van je minor kun je terecht bij de studieadviseur van Kunstmatige intelligentie, Ruben van Doorn.

Cursussen bij andere faculteiten

De cursus Inleiding cognitiewetenschap in blok 1 wordt door de faculteit Sociale Wetenschappen aangeboden. Daarnaast zijn er ook twee cursussen van Betawetenschappen: Modelleren en programmeren (blok 2) en Inleiding adaptieve systemen (blok 3). Zie het kopje Aanmelden en inschrijven voor meer informatie over inschrijven voor cursussen bij andere faculteiten.

Ingangseisen & vakkenpakket

Voor sommige cursussen in deze minor zijn andere cursussen uit de minor vereist of aanbevolen als voorkennis:

 • Het is aanbevolen om Inleiding Adaptieve Systemen alleen te volgen als je zowel Modelleren en Programmeren als Wiskunde voor KI gevolgd hebt (of vergelijkbare cursussen).
 • Het is aanbevolen om Computationele linguïstiek alleen te volgen als je Inleiding taalkunde voor KI gevolgd hebt (of een vergelijkbare cursus).
 • Voor de cursus Introduction to Machine Learning gelden de cursussen Modelleren en Programmeren en Wiskunde voor KI (of vergelijkbare cursussen) als ingangseis. 

Let goed op de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Overlap met je eigen major

Studeer je psychologie, informatica of taalwetenschap? Dan volg je in je major al cursussen die sterk lijken op sommige van bovenstaande cursussen. Je kunt deze dan niet in je minor opnemen.

 • Studeer je psychologie? Dan kun je Inleiding Cognitiewetenschap niet in je minor opnemen.
 • Studeer je informatica? Dan kun je Inleiding Logica, Wiskunde voor K, Modelleren en programmeren niet opnemen in je minor.
 • Studeer je taalwetenschap? Dan kun je Inleiding Taalkunde voor KI niet in je minor opnemen.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet. 

Als UU-student schrijf je je via OSIRIS in voor de minor als geheel en voor de losse cursussen. Let erop dat de cursussen in deze minor gegeven worden door verschillende faculteiten en dat niet alle faculteiten dezelfde inschrijfdata hebben. Voor de cursussen van GW én voor de minor schrijf je je in tijdens de cursusinschrijfperiode van GW. Voor de cursussen van de andere faculteiten schrijf je je apart in via de inschrijfperiode die zij hanteren. 

Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen. Omdat de cursussen in deze minor gegeven worden door verschillende faculteiten, zal het Studiepunt Geesteswetenschappen je inschrijving (indien nodig) doorsturen naar de andere betrokken faculteit(en).

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 2 juni t/m maandag 15 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.