Studieprogramma

De eenjarige master Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC. Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen.

Ga voor een overzicht van je studieprogramma en de bijbehorende cursussen naar de Cursusplanner en kies het juiste studiejaar.

Zorg dat je bij de cursusplanner het juiste jaartal kiest voor het goede examanprogramma

In de Studeerwijzer staat alle informatie die je aan het begin van je studiejaar nodig hebt. 

Studieopbouw

Semester I

Je kunt kiezen uit 3 tracks met elk 3 track-specifieke cursussen die je in het eerste semester volgt:

Daarnaast volg je in semester I nog 2 cursussen samen met studenten van de andere twee tracks. Je volgt dus in totaal 5 cursussen. Daarnaast zijn er ook lecture seminars die expliciet bedoeld zijn voor de uitwisseling van kennis tussen studenten en professionals.

Semester II

Het tweede semester staat in het teken van je afstudeerproject en bestaat altijd uit een stage (15 EC, idealiter te volgen in blok 3-4) en een masterthesis (15 EC).

  • Stage: praktische werkervaring met een reflectie op de professionele praktijk
  • Scriptie: verslag van een wetenschappelijk onderzoek naar keuze met als uitgangspunt een heldere onderzoeksvraag. Je wordt zowel individueel als in kleine seminars begeleid. Er zijn eveneens presentaties van voorbeeldonderzoeken en er is overleg met medestudenten. 

In het tweede semester zijn er diverse terugkomdagen waarop de studenten kennismaken met elkaars scriptieonderzoek en de verschillende activiteiten tijdens de stage.

Studieprogramma verschillende tracks

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’.