Studieprogramma

De eenjarige master Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC. Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen.

Ga voor een overzicht van je studieprogramma en de bijbehorende cursussen naar de Cursusplanner en kies het juiste studiejaar.

Zorg dat je bij de cursusplanner het juiste jaartal kiest voor het goede examanprogramma

In de Studeerwijzer staat alle informatie die je aan het begin van je studiejaar nodig hebt. 

Studieopbouw

Semester I

In het eerste semester volg je 3 track-specifieke cursussen:

Daarnaast volg je nog 2 cursussen samen met studenten van de andere twee tracks en zijn er lecture seminars die expliciet bedoeld zijn voor de uitwisseling van kennis tussen studenten en professionals.

Semester II

Het tweede semester staat in het teken van je afstudeerproject en bestaat altijd uit een stage (15 EC, idealiter te volgen in blok 3-4) en een masterthesis (15 EC). Er worden meerdere terugkomdagen gehouden waarop je je medestudenten weer ziet. Dit stelt je in staat om kennis te maken met elkaars scriptieonderzoek en ervaringen over stage en scriptie met elkaar uit te wisselen. 

Studieprogramma verschillende tracks

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Een wijziging maken

In je SVO zie je of alle behaalde resultaten goed zijn geregistreerd en onder het juiste kopje staan. Staan er resultaten onder ‘Overig’ die je wilt laten meetellen binnen je studieprogramma of heb je andere wijzigingen? Volg dan de stappen:
 

  • Ga naar Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder.
  • Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.
  • Kies Verzoek examencommissie > Goedkeuring cursussen binnen de UU of SVO wijziging.