Studieprogramma

De eenjarige master Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC. Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen.

Ga voor een overzicht van je studieprogramma en de bijbehorende cursussen naar de Cursusplanner en kies het juiste studiejaar.

Zorg dat je bij de cursusplanner het juiste jaartal kiest voor het goede examanprogramma

Studieopbouw

Je kunt kiezen uit 3 tracks met elk 3 cursussen:

Daarnaast volg je nog 2 gemeenschappelijke cursussen. Zie voor een overzicht van alle cursussen de verschillende uitklaps hieronder.

Eerste semester

In het eerste semester volg je in totaal 5 cursussen. Daarnaast zijn er ook lecture seminars die expliciet bedoeld zijn voor de uitwisseling van kennis tussen studenten en professionals.

Tweede semester

Het tweede semester staat in het teken van je afstudeerproject. Dit is afhankelijk van je specialisatie en bestaat altijd uit een stage (15 EC, idealiter te volgen in blok 3-4) en een masterthesis (15 EC).

  • Stage: praktische werkervaring met een reflectie op de professionele praktijk
  • Scriptie: verslag van een wetenschappelijk onderzoek naar keuze met als uitgangspunt een heldere onderzoeksvraag. Je wordt zowel individueel als in kleine seminars begeleid. Er zijn eveneens presentaties van voorbeeldonderzoeken en er is overleg met medestudenten. 

In het tweede semester zijn er diverse terugkomdagen waarop de studenten kennismaken met elkaars scriptieonderzoek en de verschillende activiteiten tijdens de stage.

Studieprogramma verschillende tracks

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’.