Verdiepingspakketten (V1 en V2) - jaar 2

Aan het einde van je eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Je volgt het verdiepingspakket in het tweede jaar en het is een voorbereiding op het eindwerkstuk dat je in het derde jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij de onderzoeksrichting van jouw verdiepingspakket.

Je kunt daarnaast in je profileringsruimte ook vakken uit een ander verdiepingspakket volgen.

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn. Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Aansluitende masters

Geen enkel verdiepingspakket sorteert voor op een bepaald masterprogramma, maar een verdiepingspakket kan je wel helpen te oriënteren. Bij de selectie voor de masterprogramma's kijken we naar alle cursussen en resultaten van je bachelor, inclusief de minor en de profilering. Lees meer op de pagina Na je afstuderen

 

Bij het verdiepingspakket Kunst en architectuur tot 1850 kijken we naar de kunstgeschiedenis tot 1850. Zo kijken we naar de verschillende methoden om het oeuvre van Rembrandt te onderzoeken en de wijze waarop de De Medici kunst en architectuur aanwendden in Florence.

Cursusoverzicht

In het verdiepingspakket Moderne kunst en architectuur komen vragen aan bod als:

  • Welke impact hebben maatschappelijke ontwikkelingen op kunst en architectuur?
  • Hoe beïnvloeden globalisering, commercialisering, technologisering en democratisering de rol en aard van het kunstenaarschap?
  • Hoe verhoudt de eigentijdse Chinese kunst zich tot de politieke en sociale realiteit?

Cursusoverzicht

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.