Overige internationale programma's

Verblijf Rome en Florence

Behalve de paden die voor iedere student van de faculteit openstaan, is het in het bijzonder voor kunsthistorici interessant om in Florence (NIKI) en Rome (KNIR) te verblijven. 

NIKI

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te Florence is in 1958 opgezet ter ondersteuning van onderzoek in Italië door Nederlandse kunsthistorici. Inmiddels heeft het zijn activiteiten aanzienlijk uitgebreid. Het verzorgt ieder jaar een werkgroep over de artistieke relaties tussen Nederland en Italië. Daarvoor verblijven de studenten een aantal weken in Florence.

Het Instituut heeft een goede bibliotheek en beschikt over de mogelijkheid zelf studenten te huisvesten die in Florence op excursie gaan, stage lopen (mogelijkheden daarvoor o.a. in de bibliotheek van het Departement), of zelfstandig onderzoek doen. Voor deze laatste twee activiteiten zijn speciale beurzen beschikbaar.

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut
Viale Torricelli 5
50125 Florence
Italië
T. +39 (0) 55221612
F. +39 (0) 55221106
E. niki@nikiflorence.org
W. http://niki-florence.org

KNIR

Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is in 1904 opgericht en is een inter-universitaire instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van Kunstgeschiedenis, Geschiedenis en Archeologie. Het KNIR stelt beurzen ter beschikking aan studenten en jonge onderzoekers van Nederlandse universiteiten voor een studieverblijf in Rome. Het biedt verder uiteenlopende vormen van ondersteuning bij het doen van onderzoek in Rome en omstreken. Ook worden er onderwijscursussen verzorgd in Rome.

Het Instituut beschikt over een bibliotheek voor de drie vakgebieden en heeft een gastenaccommodatie om een studieverblijf mogelijk te maken. Behalve als huisvesting en ondersteuning voor een studieverblijf kan het KNIR interessant zijn voor een stage, met name in de bibliotheek van het Instituut.

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Via Omero 10-12
00197 Roma
Italië
T. +39 (0) 63269621
F. +39 (0) 63204971
E. info@knir.it
W. http://www.knir.it/nl