Roosters

Je persoonlijke rooster staat in MyTimetable. Voor het zorgvuldig plannen van je studie kun je de CursusPlanner gebruiken. 

Timeslotmodel

Timeslots

Om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen, moet je je cursussen in verschillende timeslots inplannen. Met timeslots kun je zelf een studeerbaar rooster samenstellen. Hiernaast staat hoe de week in timeslots is verdeeld.

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

 • Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staat in de cursusbeschrijvingen in OSIRIS.
 • Een cursus valt in één of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Bijvoorbeeld één cursus in timeslot A en één in timeslot B.
 • Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. C/D) dan valt het vak in beide timeslots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere timeslots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs.
 • In het cursusinschrijfscherm in OSIRIS zie je nogmaals in welk timeslot het vak wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).
 • Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing, doe dit dus niet.
Tentamentimeslotmodel

Het tentamentimeslotmodel

Als een toets buiten het reguliere collegerooster wordt geroosterd, kan deze volgens het tentamentimeslotmodel worden ingepland. De tijden zijn afwijkend van de collegetijden.

Academische jaarkalender

In de academische jaarkalender van Geesteswetenschappen staat precies hoe het collegejaar is ingedeeld. Voor cursussen/onderwijsactiviteiten die (mede) verzorgd worden door andere faculteiten kunnen afwijkende data gelden. Houd dit dus goed in de gaten!

> printbare versie jaarkalender 2019-2020

Uitleg

 • Onderwijsvrije week: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
 • Reflectieweek: geen onderwijs en toetsen.
  Studenten en docenten zijn beschikbaar voor herkansingen, reflectie, feedback, tutoraat en voorlichtingsactiviteiten.
 • Kerstreces: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  Studenten hoeven niet beschikbaar te zijn voor onderwijs- en studieactiviteiten.
 • Zomerreces: geen onderwijs en toetsen.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen