Een minor is een samenhangend pakket van vier cursussen, behorende tot een ander vakgebied dan je major. Je kiest een minor omdat je je graag wilt verdiepen in een ander vakgebied, dat aansluit bij je persoonlijke interesses. Of omdat een bepaalde minor een goede voorbereiding of ingangseis is voor het masterprogramma dat je wilt gaan volgen. Je moet je altijd inschrijven voor zowel de minor als geheel als de losse cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode.

Je moet binnen je programma een minor van 30 EC volgen. Je kunt daarvoor kiezen uit het gehele UU-aanbod. Voor Kunstgeschiedenisstudenten kan de minor Visual and Sensual Cultures een interessante aanvulling zijn. 

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met plaatsingscommissie

Als er bij de minor een cursus met een plaatsingscommissie zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met een plaatsingscommissie op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.

Ter voorbereiding op de Educatieve master kun je de educatieve minor alfa volgen. Als je deze educatieve minor tijdens je bacheloropleiding afrondt, krijg je bij je bachelordiploma een tweedegraads lesbevoegdheid. Je mag dan lesgeven aan de onderbouw havo/vwo en vmbo-t in het betreffend schoolvak. Bovendien kun je met deze minor de lerarenopleiding tijdens je master een half jaar inkorten.

De Universiteit Utrecht heeft meer dan 100 minors in uiteenlopende vakgebieden (je kunt filteren op interessegebied, periode, faculteit of taal). Bij elke minor staat wat de eventuele ingangseisen zijn qua bacheloropleiding en/of vwo-profiel. Binnen het aanbod van de UU zijn bijvoorbeeld de minor Bestuurs- en organisatiewetenschap en de minor Entrepreneurship interessant voor studenten GW.