Jaar 2

Studieprogramma jaar 2

Aan het einde van je eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Jaar 2 bestaat uit:

Ben je vóór studiejaar 2020-2021 begonnen en mis je nog vakken uit je tweede jaar? Kijk dan in de Cursusplanner (let op: kies het juiste jaar) of in de Onderwijs-en Examenregeling (OER) welke cursussen je precies moet volgen.

Verdiepingspakket 

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting. Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit idealiter aan op het verdiepingspakket dat je kiest:

  • Kunst en architectuur tot 1850 (V1)
  • Moderne kunst en architectuur (V2)

Je kunt eventueel in je profileringsruimte ook vakken uit het andere verdiepingspakket volgen. 

Let op: schrijf je goed in!

Je moet je inschrijven voor het verdiepingspakket én ook voor de bijbehorende cursussen. Dit doe je aan het einde van je eerste jaar via Osiris. Je registreert daarin eerst welk Verdiepingspakket je wilt volgen. Vervolgens schrijf je je in voor de juiste cursussen in blok 1 en 2. Voor de Verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 schrijf je je tijdens de inschrijfperiode van semester 2 in het najaar in. 

Voor de Excursie Buitenland cursussen in het tweede semester gelden voorrangsregels. Dit is nodig omdat de opleiding tijdig moet weten hoeveel studenten er mee gaan in verband met het boeken van accomodaties. Daarvoor geldt dus een  kortere cursusinschrijfperiode. Controleer daarom goed wat de inschrijfdeadline is en schrijf je op tijd in!

Aansluitende masters

Geen enkel verdiepingspakket sorteert voor op een bepaald masterprogramma, maar een verdiepingspakket kan je wel helpen te oriënteren. Bij de selectie voor de masterprogramma's kijken we naar alle cursussen en resultaten van je bachelor, inclusief de minor en de profilering. Lees meer hierover op de pagina Na je afstuderen

Verplichte cursussen 

Naast je verdiepingspakket volg je in je tweede jaar ook de 2 verplichte cursussen Global Visions (blok 2) en Omgaan met erfgoed (blok 3). Deze cursussen leren je de kunstgeschiedenis in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. 

Hieronder vind je een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2, per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Kunstgeschiedenis. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Cursusoverzicht jaar 2