Jaar 2

Studieprogramma jaar 2

Aan het einde van jaar 1 kies je het verdiepingspakket dat je in jaar 2 van je studie gaat volgen.
Jaar 2 bestaat uit:

Verdiepingspakket 

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting:

  • Kunst en architectuur tot 1850 (V1)
  • Moderne kunst en architectuur (V2)

Je kunt eventueel in je profileringsruimte ook vakken uit het andere verdiepingspakket volgen. 

Let op: schrijf je goed in!

Je moet je inschrijven voor het verdiepingspakket én ook voor de bijbehorende cursussen

Voor Excursie Buitenland (in beide verdiepingspakketten) gelden voorrangsregels, en dus een kortere inschrijfperiode. De opleiding moet namelijk al vroeg weten hoeveel studenten er mee gaan in verband met het boeken van accomodaties. Controleer daarom goed wat de inschrijfdeadline is en schrijf je op tijd in via Osiris!

Aansluitende masters

Geen enkel verdiepingspakket sorteert voor op een bepaald masterprogramma, maar een verdiepingspakket kan je wel helpen te oriënteren. Bij de selectie voor de masterprogramma's wordt gekeken naar alle cursussen en resultaten van je bachelor, inclusief de minor en de profilering. Lees meer hierover op de pagina Na je afstuderen

Verplichte cursussen 

Naast je verdiepingspakket volg je ook de 2 verplichte cursussen Global Visions (blok 2) en Omgaan met erfgoed (blok 3). In deze cursussen leer je de kunstgeschiedenis in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. 

Kijk hieronder voor een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2, per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Kunstgeschiedenis. 

Cursusoverzicht jaar 2

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets