Studieprogramma jaar 2

Jaar 2 bestaat uit:

Ben je vóór studiejaar 2020-2021 begonnen en mis je nog vakken uit je tweede jaar? Kijk dan in de Cursusplanner (let op: kies het juiste jaar) of in de Onderwijs-en Examenregeling (OER) welke cursussen je precies moet volgen.

Verdiepingspakket 

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting. Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit idealiter aan op het verdiepingspakket dat je kiest:

  • Kunst en architectuur tot 1850 (V1)
  • Moderne kunst en architectuur (V2)

Je kunt eventueel in je profileringsruimte ook vakken uit het andere verdiepingspakket volgen. 

Aansluitende masters

Geen enkel verdiepingspakket sorteert voor op een bepaald masterprogramma, maar een verdiepingspakket kan je wel helpen te oriënteren. Bij de selectie voor de masterprogramma's kijken we naar alle cursussen en resultaten van je bachelor, inclusief de minor en de profilering. Lees meer hierover op de pagina Na je afstuderen

Verplichte cursussen 

Naast je verdiepingspakket volg je in je tweede jaar ook de 2 verplichte cursussen Global Visions (blok 2) en Omgaan met erfgoed (blok 3). Deze cursussen leren je de kunstgeschiedenis in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. 

Hieronder vind je een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2, per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Kunstgeschiedenis. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Cursusoverzicht jaar 2

Bij het verdiepingspakket Kunst en architectuur tot 1850 kijken we naar de kunstgeschiedenis tot 1850. Zo kijken we naar de verschillende methoden om het oeuvre van Rembrandt te onderzoeken en de wijze waarop de De Medici kunst en architectuur aanwendden in Florence.

Cursusoverzicht

In het verdiepingspakket Moderne kunst en architectuur komen vragen aan bod als:

  • Welke impact hebben maatschappelijke ontwikkelingen op kunst en architectuur?
  • Hoe beïnvloeden globalisering, commercialisering, technologisering en democratisering de rol en aard van het kunstenaarschap?
  • Hoe verhoudt de eigentijdse Chinese kunst zich tot de politieke en sociale realiteit?

Cursusoverzicht

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.