Eindwerkstuk

Het eindwerkstuk sluit idealiter aan bij het Verdiepingspakket dat je in jaar 2 hebt gevolgd. Bij de keuze voor het onderwerp is het zinvol je te laten leiden door de kennis die je in de cursussen van je verdiepingspakket (of in andere gevolgde cursussen) hebt opgedaan. 

Wanneer schrijf je je eindwerkstuk?

Je schrijft het eindwerkstuk in jaar 3. Je kunt kiezen voor blok 1-2 of blok 3-4. Inschrijven doe je via Osiris, net als voor andere cursussen die je volgt. 
Studeer je een periode in het buitenland of ben je premasterstudent? Dan schrijf je het eindwerkstuk in blok 3-4.

Je wordt ingedeeld in een werkgroepje waarbij je gedurende twee blokken wordt begeleid door een docent. Als je in blok 1 start, is de deadline eind blok 2; start je in blok 3, dan is de deadline eind blok 4. De docent van de werkgroep begeleidt het schrijfproces en is de eerste lezer. Het BA Eindwerkstuk wordt ook beoordeeld door een tweede lezer. 

Ben je in 2021 of eerder gestart met de opleiding?

Je kunt vanaf dit collegejaar alleen nog een 15 EC BA Eindwerkstuk schrijven. Raadpleeg de overgangsregelingen van jouw examenprogramma in de Onderwijs- en Examenregeling. 

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak