Eindwerkstuk

Het eindwerkstuk van Kunstgeschiedenis sluit aan bij het verdiepingspakket dat je in jaar 2 volgt. Als je in 2021 of eerder met je opleiding gestart bent is je eindwerkstuk standaard 7,5 EC, maar je kunt er ook voor kiezen een eindwerkstuk van 15 EC te schrijven. 

Wanneer schrijf je je eindwerkstuk?

Je schrijft het eindwerkstuk in jaar 3 in een scriptiewerkgroep:

  • 7,5 EC Eindwerkstuk: blok 2 óf 3
  • 15 EC Eindwerkstuk: blok 2 én 3
  • Ben je premasterstudent of studeer je een periode in het buitenland? Dan schrijf je het eindwerkstuk in blok 4 voor 7,5 EC. 

De docent van de scriptiewerkgroep begeleidt het schrijfproces en is de eerste lezer. Het eindwerkstuk wordt tevens beoordeeld door een tweede lezer. Ook voor het eindwerkstuk moet je inschrijven via Osiris. 

Onderwerp

Bij de keuze voor het onderwerp is het zinvol je te laten leiden door de kennis die je in de drie voorafgaande cursussen van je verdiepingspakket (of in andere gevolgde cursussen) hebt opgedaan. 

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak