De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC (60 EC per jaar, waarbij 1 EC = 28 uur studielast). In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat de overgangsregelingen zijn voor studenten die cursussen gemist hebben. 

Voor hulp bij het maken van je studieplanning kun je de Cursusplanner gebruiken of je gaat naar je tutor of studieadviseur

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC en een profileringsruimte van 60 EC. De major is anders voor studenten gestart vanaf 2017-2018 dan voor studenten gestart vóór 2017-2018. 

Major (120 EC)

Profileringsruimte (60 EC, jaar 2 en 3)

Basispakketten

Jaar 1: basispakketten (60 EC)

In het 1e jaar volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC: B1 en B2. Je verdiept je in de kunst en architectuur van verschillende tijdsvakken.
Naast een cursus over materiaal en techniek kijk je ook naar kunststeden. Je leert kunst onderzoeken.

Ter inspiratie alvast 2 filmpjes die horen bij het vak Van papier tot plastic:

Cursusoverzicht

Verdiepingspakketten

Jaar 2: verdiepingspakket (30 EC) 

Aan het einde van je 1e jaar kies je verplicht een verdiepingspakket waarmee je je gaat specialiseren ten opzichte van de algemene basis die je in het eerste jaar ontwikkeld hebt. Een verdiepingspakket bestaat uit 4 samenhangende cursussen. Je kunt kiezen uit 2 pakketten:

  • Kunst en architectuur tot 1850
  • Moderne kunst en architectuur

Academische contextcursussen

Jaar 2: verplichte cursussen (15 EC) 

In je tweede jaar volg je, naast je verdiepingspakket, 2 verplichte cursussen (blok 2 en 3). Deze cursussen leren je de kunstgeschiedenis in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen  Studenten die vóór 2017 zijn begonnen met hun studie, moeten 2 academische contextcursussen volgen. Deze staan in de Cursusplanner onder het label AK(A).

Voorbereiding eindwerkstuk

Jaar 3: eindwerkstuk (7,5 of 15 EC)

In het derde jaar van je opleiding schrijf je je BA Eindwerkstuk. Je eindwerkstuk sluit aan bij het verdiepingspakket dat je in jaar 2 volgt. Bij de keuze voor het onderwerp is het zinvol je te laten leiden door de kennis die je in de drie voorafgaande cursussen van je verdiepingspakket (of in andere gevolgde cursussen) hebt opgedaan. Je schrijft het eindwerkstuk in jaar 3 (een 7,5 EC eindwerkstuk schrijf je in blok 2 óf 3, en als je een 15 EC eindwerkstuk schrijft doe je dat in blok 2 én 3) in een scriptiewerkgroep. 

Let op: Premaster studenten schrijven hun scriptie in blok 4.

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner (zorg dat je het juiste examenprogramma kiest). Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

In het kort

1 EC = 28 uur studielast
1 cursus: 7,5 EC * 28 uur = 210 uur
1 jaar: 8 cursussen van 7,5 EC = 60 EC
Hele opleiding: 3 * 60 EC = 180 EC

Vragen of opmerkingen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of over iets anders, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.