Studieprogramma

Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. Je studieprogramma is als volgt opgebouwd:

Neem ook een kijkje op onze Vimeo-pagina. In meerdere filmpjes wordt toelichting gegeven over het kiezen van een verdiepingspakket of minor en het
lopen van een stage.

Studieprogramma per startjaar:

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd terecht bij je tutor of studieadviseur

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Vragen of opmerkingen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of over iets anders, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.