Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. Je studieprogramma is als volgt opgebouwd:

Neem ook een kijkje op onze Vimeo-pagina. In meerdere filmpjes wordt toelichting gegeven over het kiezen van een verdiepingspakket of minor en het
lopen van een stage.

Studieprogramma per startjaar (als je voor 2021 gestart bent met je opleiding):

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd terecht bij je tutor of studieadviseur

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Op je studievoortgangsoverzicht staan alle resultaten die je behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht bekijken in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en je examenprogramma constateert dat je aan alle eisen hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma.

Let op! Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en worden niet vermeld op je IDS.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner (zorg dat je het juiste examenprogramma kiest). Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Studiepunten

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System).

1 EC = 28 uur studielast

De cursussen in een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC (=210 studie-uren). Normaal gesproken volg je 8 cursussen per jaar, in totaal dus 60 EC. Je hele bacheloropleiding van drie jaar is dan 180 EC.

Cursusniveaus

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Heb je een cursus niet gehaald? Afhankelijk van het type cursus volg je de cursus opnieuw of kies je een alternatief.

  • Verplichte cursus » Volg de cursus opnieuw.
  • Verplichte keuzecursus » Je mag de cursus nog eens doen of je kiest een andere keuzecursus.
  • Vrije ruimte/profilering » Je mag zelf een vervangende cursus kiezen.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met je studieadviseur.

Vragen of opmerkingen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of over iets anders, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.