Jaar 3

Eindwerkstuk

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je derde jaar ziet er als volgt uit: 

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Kunstgeschiedenis. 

Naast het schrijven van je eindwerkstuk volg je ook nog 45 of 52,5 EC aan cursussen in je vrije ruimte die je naar keuze invult.

Voorbereiding Eindwerkstuk 

Ben je in 2021 of eerder met de opleiding Kunstgeschiedenis gestart?
Dan volg je in je derde jaar de verplichte cursus Denken over Kunst (blok 1). Hierin bestudeer je de kunstgeschiedenis als wetenschappelijke discipline aan de hand van wetenschapsfilosofische vragen en voorbeelden uit de actuele onderzoekspraktijk. Je schrijft een BA Eindwerkstuk van 7,5 of 15 EC. 

Ben je in of na 2022 gestart?
Dan volg je de cursus Denken over Kunst niet. Je schrijft een 15 EC BA Eindwerkstuk, waarin je ook wordt begeleid bij de onderzoeksopzet en -voorbereiding.