Jaar 3

Eindwerkstuk

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk (15 EC). Deze schrijf je in blok 1-2 of blok 3-4, onder begeleiding van een docent. Daarnaast volg je ook nog 45 EC aan cursussen in je profileringsruimte.

Ben je in 2021 of eerder met de opleiding Kunstgeschiedenis gestart?
Vanaf dit collegejaar kun je alleen nog een Eindwerkstuk van 15 EC schrijven. Raadpleeg ook de overgangsregelingen en je studievoortgangsoverzicht om te zien wat je moet doen om je opleiding af te ronden.