Studiepunt Geesteswetenschappen

Voor algemene studie-inhoudelijke vragen en informatie over praktische zaken rond het onderwijs, zoals cursusinschrijving, afstuderen, je cijfers, goedkeuring en vrijstelling en het certificeren van cijferslijsten kun je bij het Studiepunt terecht.

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

  • E-mail: studiepunt.gw@uu.nl (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
  • WhatsApp: 06 41 08 45 38 (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
  • Telefoon: 030 253 6285 (elke werkdag van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur)
  • Postadres: Drift 10, 3512 BS Utrecht

Vermeld altijd je studentnummer en opleiding!

Vraag over collegegeld?

Heb je een vraag over je collegegeld? Neem dan contact op met Studentenservice.

Afspraak met Career Officer

Afspraken met de Career Officer kun je alleen maken door ons te bellen.

Afspraak maken om langs te komen bij het Studiepunt GW

Onze balie is momenteel voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus. Wel kun je een afspraak maken om langs te komen voor: afstudeerverklaring ophalen • diplomakopie laten waarmerken • document laten ondertekenen • gewaarmerkte cijferlijst ophalen • diploma ophalen (vanaf september) • andere documenten inleveren/ophalen

Studentenservice

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken waar je als (aankomend) student van de Universiteit Utrecht mee te maken krijgt. Denk hierbij aan aanvullende informatie op het gebied van aanmelding, in- en uitschrijving, collegegeld, en studeren in het buitenland. Daarnaast kun je met ons bellen (of langskomen aan de balie) om een afspraak met een studentendecaan te maken. Studentendecanen kunnen je meer informatie geven over financiële voorzieningen, studeren met een functiebeperking of het combineren van studeren en topsport. 

Het volgende kan je zelf regelen:

Betaling collegegeld 2020-2021

Mocht er iets mis zijn gegaan tijdens het afgeven van de machting in Studielink, wacht dan 48 uur voordat je het opnieuw probeert. Als het na 48 uur niet lukt, neem dan contact met ons op.

Bewijs betaald collegegeld
Verklaring van inschrijving

Print via Osiris Student een verklaring uit

Wijzigen betaalgegevens collegegeld
Vragen over je opleiding (bijvoorbeeld over je rooster, vakinschrijving, cijferlijst, studieprogramma)

Neem contact op met je studiepunt

Vragen over bestuursbeurzen

Stel deze via bestuurlijkactiefuu@uu.nl 

Vragen over lopende aanvraag afstudeersteun

Heb je een ander soort verklaring omtrent je inschrijving, collegegeld, behaald diploma, of overige opleidingsgegevens nodig? Of zoek je meer informatie over deze documenten? Kijk dan op onze verklaring pagina.

Veelgestelde vragen kun je hieronder vinden. Wij willen je vragen eerst te kijken of jouw vraag hiertussen staat, voordat je contact opneemt. 

Je kunt een verklaring van inschrijving downloaden via Osiris Student zodra jouw inschrijving compleet is.

Deze vind je door in te loggen en te kijken op je persoonlijke pagina. Log in via de homepage van Osiris Student. Daar vind je de verklaring van inschrijving onder: mijn gegevens > Inschrijving opleiding.

Er opent een nieuwe pagina, vergeet dus niet de pop-up blocker uit te schakelen.

Om het collegegeld te betalen, moet je via Studielink een digitale machtiging afgeven. Je kunt het collegegeld op twee manieren voldoen:

-Via incasso ineens
-Via incasso in termijnen

Meer informatie vind je op deze pagina over de wijze van betalen.

Als de inning van (een deel van) het collegegeld niet gelukt is ontvang je op 12 oktober een mail vanuit onze financiële afdeling met informatie over de mislukte inning. Deze mail zal informatie bevatten over het rekeningnummer waar je het verschuldigde collegegeld naar over kan maken, onder welk kenmerk, en voor welke datum dit dient te gebeuren. We vragen je deze mail geduldig af te wachten.

Het is bij de UU niet mogelijk om collegegeld per maand te betalen. Als je gekozen hebt voor een betaling in termijnen dan innen wij het collegegeld in vijf gelijke termijnen (+ eenmalig €24 administratiekosten). De afschrijvingsdata en meer informatie vind je op onze website op de pagina over de wijze van betalen.

Wij innen het collegegeld gedurende de week van 27 september. Dit kan dus zowel op maandag de 27e als woensdag de 29e zijn. Houd er rekening mee dat dit per bank kan verschillen. Mocht er iets mis zijn gegaan met de inning dan ontvang je op 12 oktober een mail vanuit onze financiële afdeling.

Je kunt een betaalbewijs opvragen via Studentenservice. Als je dit bewijs nodig hebt voor een andere onderwijsinstelling (=een BBC) dan kun je bovenaan de pagina het aanvraagformulier invullen. Heb je het document echter nodig voor een andere instantie (belastingdienst / pensioenfonds / werkgever / overig) dan kun je dit document aanvragen door te mailen naar studentenservice@uu.nl

Contact Studentenservice

Vermeld of houd bij elk contact je studentnummer bij de hand. 
Onze balie is op dit moment gesloten vanwege de coronamaatregelen. Je kunt contact opnemen via telefoon of e-mail.

E-mailstudentenservice@uu.nl 
Telefoon: 030 253 7000
ma t/m vrij 10.00-12.00 & 14.00-16.00 uur

UU for U, Student Services

  • UU for U Student Services, entree

Adres: 

Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht

Postadres: Postbus 80125

Voor IT-vragen kun je terecht bij de IT-servicedesk

Het universiteitsterrein is vanaf 1 januari 2021 rookvrij.

Faciliteiten: 

Als je vragen hebt over je rooster, je cijfers, of andere inhoudelijke vragen rond je studie, neem dan contact op met het Studiepunt GW.