Inhoud en doel minor

De minor Kunstgeschiedenis is bedoeld voor bachelorstudenten die geen Kunstgeschiedenis studeren, maar die wel een algemeen overzicht en verdieping willen krijgen van de ontwikkeling van de westerse beeldende kunst en architectuur door de eeuwen heen.

Cursussen

De vier cursussen van deze minor bieden een theoretische en chronologische opgezette inleiding tot de Westerse kunstgeschiedenis.

De cursus ‘Panorama van de Kunst’ (blok 1) biedt in vogelvlucht een chronologisch overzicht van de kunst en architectuur van de Oudheid tot nu. Het vak geeft daarmee een inleiding op de discipline kunstgeschiedenis en zijn periodisering en grondslagen. Daarnaast is er aandacht voor een aantal  basisvaardigheden die van belang zijn voor het bestuderen, beschrijven en begrijpen van kunst en architectuur.

De drie daaropvolgende cursussen verdiepen de kennis en bestudering van kunst uit een specifiek tijdvak. ‘Creaties van de Hemel’ (blok 2) behandelt kunst en architectuur uit de periode 300-1400 en plaatst die in zijn culturele context, gevolgd door de cursus ‘Gouden Eeuwen’ (blok 3) die de periode 1400-1800 belicht, met als afsluiting de cursus ‘Moderne en hedendaagse kunst: revoluties en tradities’ (blok 4) over de periode 1800-nu.

Vast onderdeel van de toetsing in de verdiepende cursussen uit blok 2 en 4 is een afbeeldingentoets, die bestaat uit 200 te leren afbeeldingen en hun gegevens, waarvan er 30 worden bevraagd.

Studieprogramma

De minor Kunstgeschiedenis bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

KU1V17001
Panorama van de Kunst
Niveau 1
7,5 EC

Blok 2

KU1V17003
Creaties van de hemel
Niveau 1
7,5 EC

Blok 3

KU2V17001
Gouden eeuwen
Niveau 2
7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Minor coördinator
Telefoonnummer: 030 253 6269