Let op: cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.
 

Doel van deze minor

De minor Kunst, cultuur en maatschappij is gericht op studenten met een duidelijke belangstelling voor de rol van kunst en cultuur in de maatschappij, en de concrete praktijk die daaraan is verbonden. De minor beoogt daarbij een schakel te vormen tussen het academische discours over kunst en cultuur in het brede spectrum aan instellingen en personen die binnen die sector actief zijn, waaronder kunstenaars, publieke en private instellingen zoals festivals, podia, grassroot-initiatieven en overheden. De diverse cursussen bieden daarom een kennismaking met actuele en relevante thema’s, gecombineerd met een introductie van enkele gangbare methoden om onderzoek te doen naar en binnen de kunst- en cultuursector. 

Inhoud

In de cursus ‘Het kwalitatieve interview’ staat het gesprek met personen uit de kunst- en cultuurpraktijk centraal, waarbij naast actuele (beleids)vraagstukken het interview als onderzoeksmethode centraal staat. De cursus ‘De kunst- en cultuursector onder de loep’ verbreedt deze blik door te kijken naar de verschillende spanningen en tegengestelde belangen binnen de kunst- en cultuurwereld, daarbij gebruikmakend van de Critical Discourse Analysis. In de cursus ‘Methoden van publieksonderzoek’ ligt de nadruk op kwantitatieve onderzoeksmethoden, en op de rol die publiek speelt. De cursus ‘Opdrachtonderzoek in de kunst- en cultuursector’ tenslotte verbindt concrete vragen uit de kunst- en cultuursector aan het opstellen en laten uitvoeren van onderzoek om deze vragen te beantwoorden, en gaat daarbij ook dieper in op het fenomeen ‘opdrachtonderzoek’.

Voorbereiding masters

Voor studenten die de master Arts and Society willen volgen aan de Universiteit Utrecht is deze minor een goede voorbereiding op een deel van de methoden en thema’s uit deze MA. Deze studenten wordt ook aangeraden om de ACC-cursus Kunst, cultuur en maatschappij te volgen, alsmede de cursus Community Arts uit de minor Creative Cities.
Andere masters waarop deze minor goed voorbereid zijn:

Minorcoördinator

Toine Minnaert

Studieprogramma

Het studieprogramma van de minor Kunst, cultuur en maatschappij bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC). 

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen. Sommmige cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. 

De minor Kunst, cultuur en maatschappij is toegankelijk voor studenten van binnen en buiten Geesteswetenschappen.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 2 juni t/m maandag 15 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.