Doel

De minor Kunst, cultuur en maatschappij is gericht op studenten met een duidelijke belangstelling voor de rol van kunst en cultuur in de maatschappij. De minor beoogt daarbij een schakel te vormen tussen het academische discours over kunst en cultuur en de concrete praktijk. De diverse cursussen bieden een kennismaking met gangbare methoden om onderzoek te doen naar de kunst- en cultuursector, en met het brede spectrum aan instellingen en personen die binnen die sector actief zijn (denk aan kunstenaars, publieke en private instellingen zoals festivals, podia en grassroot-initiatieven, overheden, etc.).

Inhoud

In de cursus ‘Het kwalitatieve interview’ staat het interview als onderzoeksmethode centraal, waarbij deze methode wordt ingezet om meer te weten te komen over theorievorming rondom en de praktijk van kunst en cultuur op het niveau van de stad. De cursus ‘De kunst- en cultuursector onder de loep’ verbreedt deze blik door op (inter)nationaal niveau te kijken naar de verschillende spanningen en tegengestelde belangen binnen de kunst- en cultuurwereld. In de cursus ‘Methoden van publieksonderzoek’ ligt de nadruk op kwantitatieve onderzoeksmethoden, en op de rol die publiek speelt. De cursus ‘Opdrachtonderzoek in de kunst- en cultuursector’ tenslotte verbindt concrete vragen uit de kunst- en cultuursector aan het opstellen en uitvoeren van onderzoek om deze vragen te beantwoorden.

Voorbereiding master

Voor studenten die de ​Master Arts and Society willen volgen aan de Universiteit Utrecht is deze minor een goede voorbereiding op een deel van de methoden en thema’s uit deze MA. Deze studenten wordt ook aangeraden om de ACC-cursus Kunst, cultuur en maatschappij te volgen, alsmede de cursus Community Arts uit de minor Creative Cities.

Minorcoördinator

Toine Minnaert

Studieprogramma

Het studieprogramma van de minor Kunst, cultuur en maatschappij bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC). 

De minor Kunst, cultuur en maatschappij is toegankelijk voor studenten van binnen en buiten Geesteswetenschappen.

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 28 mei t/m maandag 4 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 1 en 2 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 28 mei t/m maandag 4 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 1 en 2 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen