De minor Kunst, cultuur en maatschappij komt in collegejaar 2021-2022 te vervallen. Het is niet meer mogelijk om met deze minor te starten; de cursussen worden niet meer aangeboden. 
Ben je al begonnen met de minor en moet je nog 1 of meer cursussen afronden?
Als je de cursus ME2V18007 Kunst- en cultuursector onder de loep nog niet hebt behaald, dan volg je de cursus MC2V18002 Kunst, cultuur en maatschappij daarvoor in de plaats (tenzij je die cursus reeds hebt afgerond).
Voor meer informatie over de mogelijkheden om de minor komend jaar af te ronden, kan je contact opnemen met de minorcoördinator Toine Minnaert.