Vrije ruimte (30 EC)

Je kunt je profileringsruimte invullen met:

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende vrije cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major:
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
  Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master.
  Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).

   

Voorkom overlap tussen cursussen

Let er bij het kiezen van je vrije cursussen op dat er dat er geen overlap is met andere vakken in je programma! Bij de volgende cursussen is er te veel onderlinge overlap. Je mag daarom de eronder genoemde vakken niet opnemen in je bachelorprogramma.

 • Inleiding Taalkunde (verplicht vak bij KI):
  • Van taal naar theorie (bij Taalwetenschap)
  • Van Taal naar Talen (bij de Talenopleidingen)
  • Toren van Babel (bij TCS)
  • Taal, mens en maatschappij (bij Nederlands)
 • Modelleren en Programmeren (verplicht vak bij KI):
  • Imperatief Programmeren (bij Informatica)
  • Gameprogrammeren (bij Informatica)
 • Datastructuren en Algoritmen voor CKI (verplicht vak bij KI):
  • Datastructuren (bij Informatica)