Stage

Je kunt een gedeelte van de profileringsruimte (7,5 tot max. 15 EC) benutten om stage te lopen. Bekijk het cursusaanbod en je studieplanning om te zien hoe je dit kunt inpassen in het studieprogramma, en overleg desnoods met je studieadviseur.

Contactpersoon stages

Lees goed deze pagina, de stagehandleiding en de stagepagina op Blackboard door. Mocht je dan nog vragen hebben kun je contact opnemen met Bart Mijland, stagecoördinator van het departement F&R. Die kan je ondersteunen bij vragen rondom procedures en eisen (denk aan inschrijving, formulieren, etc).

Stappenplan bachelorstage

Stappenplan bachelorstage

In de infographic hiernaast vind je het stappenplan voor de bachelorstage. Je rondt elke stap af voordat je verder gaat. De stappen worden hieronder kort toegelicht. Lees deze stappen goed door, evenals de uitgebreide stagehandleiding (pdf).

Download de infographic van het Stappenplan bachelorstage.