Je kunt een gedeelte van de profileringsruimte (7,5 tot max. 15 EC) benutten om stage te lopen. Bekijk het cursusaanbod en je studieplanning om te zien hoe je dit kunt inpassen in het studieprogramma, en overleg desnoods met je studieadviseur.

Contactpersonen stages

Bart Mijland, stagecoördinator van het departement F&R, kan je ondersteunen bij vragen rondom procedures en eisen (denk aan inschrijving, formulieren, etc). Neem ruim van tevoren contact op zodat je genoeg tijd hebt om je inschrijving te regelen. Op de stagepagina op Blackboard wordt nog extra informatie gedeeld.

Stagebureau Geesteswetenschappen

Via het Stagebureau van het Studiepunt Geesteswetenschappen kun je je inschrijven in Osiris. Lever daarvoor de documenten aan die hieronder in het stappenplan worden beschreven.

stage.gw@uu.nl

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer!

Een stage doen 

Lees ook de uitgebreide stagehandleiding voor studenten.

Let op! De corona-pandemie kan invloed hebben op je stage. Lees daarom deze richtlijnen, waarin staat waar je rekening mee moet houden als je stage wilt lopen terwijl de coronamaatregelen nog gelden.

Belangrijke documenten in de opstartfase

Stage zoeken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats (bijvoorbeeld via je eigen netwerk van bekenden, sociale media, Stages Geesteswetenschappen en Career Services). Je stagecoördinator kan je eventueel ook helpen. Begin in ieder geval tijdig met het zoeken naar een stage en kijk hoe de stage in je studieprogramma past. Let op: niet elke stage is even geschikt. 

Handige bijeenkomsten om bij te wonen zijn: CarrièreNacht GeesteswetenschappenYour Perspective en de sollicitatietrainingen van Career Services.

Stagedocent zoeken

Je hoeft niet zelf te zoeken naar een stagedocent. Zodra je een stage hebt gevonden, meld je dit bij je stagecoördinator die je vervolgens aan een docent.  

Stagewerkplan maken

Als je bent aangenomen op een stageplek, schrijf je een conceptversie van je stagewerkplan. Hierin beschrijf je: de stageopdracht, de leerdoelen, afspraken rondom begeleiding en enkele belangrijke data, zoals gesprekken, presentaties en deadlines. Wat er exact in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van de stage die je gaat lopen:

In overleg met de stagebegeleider en je stagedocent stel je een definitief stagewerkplan op. 

Goedkeuring

Vul het stagewerkplanformulier in en laat dit ondertekenen door je stagedocent én de stagebegeleider. 

Stageovereenkomst opstellen

Voor je stage moet er een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student worden opgesteld. Zo wordt je stagevergoeding en je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je gebruikt hiervoor de standaard stageovereenkomst (pdf) van de faculteit Geesteswetenschappen (of de Engelse versie, internship agreement (pdf)). Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst.

Zodra je je overeenkomst hebt ondertekend en laten ondertekenen door je stagebegeleider (dus niet stagedocent), mail je het volgende naar het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl ):

 • stagewerkplanformulier (ondertekend door alle partijen)
 • stagewerkplan
 • originele stageovereenkomst

Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst. Je stagedocent hoeft de stageovereenkomst dus niet te tekenen.

Vervolgens ontvangen jij, je docent en de stageorganisatie een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour. Ook word je dan ingeschreven voor de stage in OSIRIS (dit kun je niet zelf doen). Het is dus niet de bedoeling dat je docent je toevoegt in Osiris!

Let op! Het is verplicht, zeker als je naar het buitenland gaat, bovengenoemde documenten vóór aanvang van je stage in te leveren bij het Stagebureau. Lukt dit niet, doe het dan zo spoedig mogelijk erna, uiterlijk 2 weken na aanvang van je stage.

Uitzonderingen 

Met sommige stageorganisaties zijn afwijkende afspraken gemaakt:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mediastages
  Deze instanties hebben een eigen stageovereenkomst.
 • Meertens Instituut
  Je levert zowel de facultaire overeenkomst als de eigen overeenkomst van het Meertens Instituut aan.

Begeleiding

Verschillende mensen begeleiden je tijdens je stage:

 • de stagedocent, die de stage vanuit de universiteit begeleidt 
 • een stagebegeleider bij je stageorganisatie

Logboek bijhouden

Tijdens je stage lever je minimaal drie keer een logboek in waarin je werkzaamheden en reflectie daarop vastlegt. Je stagedocent geeft hier feedback op. Je logboek voeg je uiteindelijk toe als bijlage aan je stageverslag.

Stageverslag schrijven

Je stage wordt beoordeeld op basis van je stageverslag. Je kunt het beste al vroeg tijdens je stage beginnen met het schrijven ervan. Je mag 10% van je stage-werktijd hieraan besteden.

Stageverslag afronden

Aan het einde van de stage rond je het stageverslag af. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent.

Stageverslag inleveren

Je levert het verslag in bij je stagedocent en eventueel de stageorganisatie. Mail je verslag (inclusief alle bijlagen) naar het Stagebureau Geesteswetenschappen: stage.gw@uu.nl.

Beoordeling van je stage

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De beoordeling gebeurt aan de hand van een standaard beoordelingsformulier dat hoort bij het soort stage:

We vragen je stagebegeleider van de stageorganisatie ook om nadere input voor de beoordeling. Hiervoor kun je het feedbackformulier stagewerkplek (Word) / Internship Feedback Form (Word, Engels) gebruiken.

Eindcijfer

Je stagedocent stelt je op de hoogte van je eindcijfer en zorgt dat je de ingevulde beoordelingsformulieren ontvangt of kunt inzien. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Een stage is niet altijd even gemakkelijk te vinden, maar er zijn allerlei manieren om toch stage te kunnen lopen. 

Stage als je een functiebeperking hebt

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met je stagecoördinator. Ook kun je gebruik maken van onderstaande websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je aan topsport doet, kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator voor meer informatie en als je hier vragen over hebt.

Oriëntatie

De faculteit Geesteswetenschappen heeft weinig aanbod van stageplaatsen in het buitenland. Soms staan er vacatures in de stagebank van Geesteswetenschappen. Ga er vanuit dat je zelf een stageplaats zult moeten vinden. Toch hebben studenten in het verleden al op vele plekken stage gelopen, zoals bij de Verenigde Naties in New York, bij Nederlandse ambassades in het buitenland, bij een NGO in Centraal-Azië, bij bedrijven in Zwitserland en Italië, etc.

Op de algemene studentensite vind je informatie over extra zaken die je moet regelen voor een stage in het buitenland, zoals financiering, visa en vergunningen, verzekering etc. 

Let op! Als je stage wilt lopen in het buitenland, begin dan zo vroeg mogelijk -minimaal één jaar van te voren- met informatie verzamelen. Het aanvragen van visa en verblijfsvergunningen (bijvoorbeeld voor Canada, Australië of de VS) kan lang duren. Dus vroeg beginnen loont de moeite.

Contact

Voordat je stage kunt gaan lopen in het buitenland moeten je stagepapieren in orde worden gemaakt. Voor meer informatie kun je terecht bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.
Voor algemene informatie en het aanvragen van een Erasmusbeurs kun je contact opnemen met het International Office Geesteswetenschappen

Stage vinden

Er zijn verschillende manieren om een stage te vinden:

 • Je gaat zelf op zoek. Hieronder vind je een aantal tips om gericht te zoeken.
 • Je kunt ook hulp inschakelen van een bemiddelingsorganisatie. Hieronder vind je een aantal organisaties die je kunnen helpen.
 • Zie ook: https://students.uu.nl/onderwijs/stage

Stage Nederlands als Vreemde Taal

Ben je een student Nederlands, een student Taal- en Cultuurstudies met een talige hoofdrichting, of een student in een andere talenstudie? Dan bestaat de mogelijkheid een studie in het buitenland te combineren met een stage lesgeven Nederlands als vreemde taal (NVT). Voor meer informatie en beschikbare stageplaatsen kun je terecht bij drs. Emmeline Besamusca-Douwes.

Zoek je een stage in een bepaalde stad of regio maar weet je niet waar je moet beginnen? Ga dan eerst op internet zoeken naar:

 • de website van de plaats zelf
 • de lokale kranten (bijv. via www.allyoucanread.com)
 • de nationale overheid
 • de regionale overheid

Wil je stagelopen bij een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf? Pluis daarvoor de Nederlandse website van het bedrijf grondig uit. Daarna kun je meestal officieel solliciteren naar een stageplek via personeelszaken, maar je kunt ook de stoute schoenen aantrekken en direct contact proberen te leggen met de buitenlandse vestiging.

Wees goed voorbereid! Men wil vaak met name weten waarom je met hen contact zoekt, wie je bent en wat je wilt met een stage. Wil je bij een lokaal bedrijf in het buitenland stagelopen? Zoek daarvoor bijvoorbeeld via het Ministerie van Economische Zaken in het land zelf. Ook kunnen de buitenlandse handelsregisters van de KvK (Kamer van Koophandel) soms uitkomst bieden.

Soms heeft een Nederlandse ambassade in het land een goede website met veel waardevolle informatie. Je vindt informatie over Nederlandse ambassades via de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Een goed beginpunt kan de Nederlandse brancheorganisatie zijn (bijvoorbeeld de Nederlandse museumvereniging of het Nederlands Theaterinstituut), daar vind je vaak links naar internationale zusterorganisaties. Je kunt ook kijken in de Gouden Gids van een land/regio (bijv. voor de VS: www.yellowpages.com). Ook hier zou de Nederlandse ambassade een aanknopingspunt kunnen zijn.

Er zijn verschillende organisaties die bemiddelen bij het zoeken naar stages. Soms heeft dat de vorm van een databank op internet, een studentenorganisatie of een 'club van deskundigen'. Deze bemiddelings-organisaties vragen ook vaak geld voor hun werk.

Het niveau van de geboden stage is op zijn minst wisselend te noemen. De stages zijn dan ook niet altijd even geschikt. Je kunt wel bekijken welke organisaties stages aanbieden en op die manier ideeën opdoen. Op de pagina met links staat een lijst die slechts een willekeurige verzameling is en daarom verre van compleet - kijk vooral zelf verder!

Enkele andere interessante organisaties in het buitenland:

registratie in Osiris

Ga je stage lopen in het buitenland? Het is verplicht dit te registreren in OSIRIS. Via de knop ‘Buitenland’ kun je aangeven voor welke periode je stage gaat lopen in het buitenland. Vergeet niet daar ook je buitenlandse adres in te vullen. Zo kan de faculteit contact met je opnemen bij een eventuele calamiteit.

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance