Profileringsruimte & minor

Studenten gestart vanaf studiejaar 2017-2018:

 • je kiest bacheloronderdelen met een totale studielast van 45 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3. Je mag geen mastercursussen volgen binnen je bacheloropleiding. 
 • je kunt kiezen voor een minor en voor vrije cursussen

Studenten gestart vóór 2017:

 • je kiest bacheloronderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3. Je mag geen mastercursussen volgen binnen je bacheloropleiding. 
 • 30 EC vul je met een van de volgende opties:  
  • een minor binnen de UU.
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Je hebt hiervoor geen goedkeuring nodig, maar je moet je keuze wel doorgeven aan de examencommissie. Doe dit d.m.v. een (pro forma) goedkeuringsverzoek in Osiris student.
  • een studieverblijf in het buitenland. Hiervoor is goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • 30 EC kun je vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten

 Volg je twee bacheloropleidingen? Dan kun je vaak de profileringsruimte invullen met vakken uit je andere bachelor. Bespreek de mogelijkheden met je studieadviseur.

Minor

Bij de UU kun je kiezen uit meer dan 100 verschillende minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 4 cursussen, die bij een ander vakgebied horen dan je major. Je kiest een minor:

 • Omdat je je graag wilt verdiepen in een ander vakgebied.
 • Omdat een bepaalde minor een goede voorbereiding of ingangseis is voor het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.
 • Om jezelf maatschappelijk of wetenschappelijk te profileren.

Vrije cursussen

In je vrije ruimte kun je kiezen uit allerlei soorten bachelorcursussen van binnen en buiten de UU.  

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepings- of keuzepakket)
 • cursussen buiten je major uit het aanbod keuzecursussen Bachelor van de faculteit GW of cursussen uit het hele cursusaanbod van de UU
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master

Voorkom inhoudelijke overlap

Let er bij het kiezen van je vrije cursussen op dat er dat er geen overlap is met andere cursussen in je programma! Bij de volgende cursussen is er te veel onderlinge overlap. Je mag daarom met ingang van 2019-2020 de hieronder genoemde cursussen in elk geval niet meer opnemen in je bachelorprogramma. Heb je ze al eerder gevolgd, dan blijven ze wel meetellen. Deze lijst is niet uitputtend, als je aarzelt, neem dan contact op met je studieadviseur.