Studenten gestart vanaf studiejaar 2017-2018:

 • je kiest onderdelen met een totale studielast van 45 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd).
 • je kunt kiezen voor een minor en voor vrije cursussen

Studenten gestart vóór 2017:

 • je kiest onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd).
 • 30 EC vul je met een van de volgende opties:  
  • een minor binnen de UU.
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Je hebt hiervoor geen goedkeuring nodig, maar je moet je keuze wel doorgeven aan de examencommissie. Doe dit d.m.v. een (pro forma) goedkeuringsverzoek in Osiris student.
  • een studieverblijf in het buitenland. Hiervoor is goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • 30 EC kun je vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten

Minor

Je kunt een minor kiezen als profileringspakket van 30 EC. Een minor is een pakket van 4 cursussen. Een minor is handig als voorbereiding op een bepaalde master. Ga je in het buitenland studeren? Dan kun je de cursussen die je in het buitenlad volgt laten meetellen als verplichte UU-minor, nadat je daarvoor goedkeuring hebt gekregen van de Examencommissie. 

Inschrijven minor

Je moet je bij de UU altijd inschrijven voor zowel de minor als geheel als de losse cursussen. 

Vrije cursussen

In je vrije ruimte kun je kiezen uit allerlei soorten cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major uit het aanbod keuzecursussen Bachelor van de faculteit GW of uit het hele cursusaanbod van de UU
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland?  De buitenlandse cursussen kunnen meetellen in plaats van de minor (studenten gestart vóór 2017) of worden opgenomen in het vrije keuzedeel van je studieprogramma. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Bij de UU kun je kiezen uit meer dan 100 verschillende minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 4 cursussen, die bij een ander vakgebied horen dan je major. Je kiest een minor

Ga je in het buitenland studeren? Dan kun je de cursussen die je in het buitenland volgt laten meetellen als verplichte UU-minor, nadat je daarvoor goedkeuring hebt gekregen van de Examencommissie. 

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.

Vrije cursussen

Let er bij het kiezen van je vrije cursussen op dat er dat er geen overlap is met andere vakken in je programma! Bij de volgende cursussen is er te veel onderlinge overlap. Je mag daarom met ingang van 2019-2020 de hieronder genoemde vakken in elk geval niet meer opnemen in je bachelorprogramma. Heb je ze al eerder gevolgd, dan blijven ze wel meetellen. Deze lijst is niet uitputtend, als je aarzelt, neem dan contact op met je studieadviseur.

 • Inleiding Cognitiewetenschap (verplicht vak bij KI) / Cognitieve Neurowetenschap
  • Meet your brain, FA-BA115 (onderdeel minor Brain, mind and consciousness)
  • Conscious brain and unconscious mind, FA-BA217 (onderdeel minor Brain, mind and consciousness)
 • Inleiding Logica (verplicht vak bij KI):
  • Logica voor Filosofen (bij Filosofie)
  • Logica voor Informatica (bij Informatica)
  • Het Ware (bij Filosofie)
 • Filosofie voor KI / Filosofie in de Praktijk (verplichte keuze bij KI):
  • Filosofie van de Geest (bij Filosofie)
  • Het Ware (bij Filosofie)
 • Inleiding Taalkunde (verplicht vak bij KI):
  • Van taal naar theorie/From language to linguistics (bij Taalwetenschap)
  • Van Taal naar Talen/Topics in Linguistics (bij de Talenopleidingen)
  • Toren van Babel (bij TCS)
  • Taal, mens en maatschappij (bij Nederlands)
  • Taal en computer
 • Modelleren en Programmeren (verplicht vak bij KI):
  • Imperatief Programmeren (bij Informatica)
  • Gameprogrammeren (bij Informatica)
  • Mobiel Programmeren (bij Informatiekunde)
  • Computationeel denken (bij Informatiekunde)
  • Programming with Data (INFOB2PWD, bij Informatica). Niet toegestaan m.i.v. 2021-2022.
 • Computationele Linguïstiek (verplicht vak bij KI):
  • Programmeren met Python (bij Informatica)
  • Programmeren voor Wiskunde
  • Taal en computer
 • Datastructuren en Algoritmen voor CKI (verplicht vak bij KI):
  • Datastructuren (bij Informatica)
 • Wiskunde voor KI (verplicht vak bij KI):
  • Wat is Wiskunde
  • Bewijzen in de Wiskunde (dit is de opvolger van Wat is Wiskunde en mag per 20/21 niet gevolgd worden binnen KI)
 • Experimentele methoden en statistiek (verplicht vak bij KI):
  • Statistiek (WISB361, WISB263, bij Wiskunde)
  • Fundamental techniques in data science with R (201900026)
  • Basis van Onderzoeksmethoden en Statistiek (201900025)
  • Overige statistiekvakken binnen en buiten de faculteit: vraag van tevoren goedkeuring aan de examencommissie!

Cursussen waaruit je kunt kiezen

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.