Profileringsruimte & minor

Studenten gestart vanaf studiejaar 2017-2018:

 • je kiest onderdelen met een totale studielast van 45 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3.
 • je kunt kiezen voor een minor en voor vrije cursussen

Studenten gestart vóór 2017:

 • je kiest onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3.
 • 30 EC vul je met een van de volgende opties:  
  • een minor binnen de UU.
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Je hebt hiervoor geen goedkeuring nodig, maar je moet je keuze wel doorgeven aan de examencommissie. Doe dit d.m.v. een (pro forma) goedkeuringsverzoek in Osiris student.
  • een studieverblijf in het buitenland. Hiervoor is goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • 30 EC kun je vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten

 Volg je twee bacheloropleidingen? Dan kun je vaak de profileringsruimte invullen met vakken uit je andere bachelor. Bespreek de mogelijkheden met je studieadviseur.

Vrije cursussen

In je vrije ruimte kun je kiezen uit allerlei soorten cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepings- of keuzepakket)
 • cursussen buiten je major uit het aanbod keuzecursussen Bachelor van de faculteit GW of uit het hele cursusaanbod van de UU
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master

Voorkom inhoudelijke overlap

Let er bij het kiezen van je vrije cursussen op dat er dat er geen overlap is met andere vakken in je programma! Bij de volgende cursussen is er te veel onderlinge overlap. Je mag daarom met ingang van 2019-2020 de hieronder genoemde vakken in elk geval niet meer opnemen in je bachelorprogramma. Heb je ze al eerder gevolgd, dan blijven ze wel meetellen. Deze lijst is niet uitputtend, als je aarzelt, neem dan contact op met je studieadviseur.

 • Inleiding Cognitiewetenschap (verplicht vak bij KI) / Cognitieve Neurowetenschap
  • Cognitieve neurowetenschap voor GW, TL2V14113
  • Meet your brain, FA-BA115 (onderdeel minor Brain, mind and consciousness)
  • Conscious brain and unconscious mind, FA-BA217 (onderdeel minor Brain, mind and consciousness)
 • Inleiding Logica voor KI (verplicht vak bij KI):
  • Logica voor Filosofen (bij Filosofie). Let op: hoewel de vakken deels overlappen, is er ook inhoudelijk verschil. Je mag Logica voor Filosofen daarom ook niet in plaats van Inleiding Logica voor KI doen.
  • Logica voor Informatica (bij Informatica). Dit vak mag eventueel wel in plaats van Inleiding Logica voor KI tellen. 
  • Het Ware (bij Filosofie).
 • Filosofie voor KI / Filosofie in de Praktijk (verplichte keuze bij KI):
  • Filosofie van de Geest (bij Filosofie)
  • Het Ware (bij Filosofie)
 • Inleiding Taalkunde (verplicht vak bij KI t/m 2020):
  • Van taal naar theorie/From language to linguistics (bij Taalwetenschap)
  • Van Taal naar Talen/Topics in Linguistics (bij de Talenopleidingen)
  • Toren van Babel (bij TCS)
  • Taal, mens en maatschappij (bij Nederlands)
  • Talen en Compilers (INFOB3TC, bij Informatica). Niet toegestaan m.i.v. 2022-2023.
 • Formele en Natuurlijke Talen (verplicht vak bij KI vanaf 2021)
  • Talen en Compilers (INFOB3TC, bij Informatica). Niet toegestaan m.i.v. 2022-2023.
 • Modelleren en Programmeren (verplicht vak bij KI):
  • Imperatief Programmeren (bij Informatica)
  • Gameprogrammeren (bij Informatica)
  • Mobiel Programmeren (bij Informatiekunde)
  • Computationeel denken (bij Informatiekunde)
  • Programming with Data (INFOB2PWD, bij Informatica). Niet toegestaan m.i.v. 2021-2022.
 • Computationele Linguïstiek (verplicht vak bij KI):
  • Programmeren met Python (bij Informatica)
  • Programmeren voor Wiskunde
  • Digital tools and methods
 • Datastructuren en Algoritmen voor CKI (verplicht vak bij KI):
  • Datastructuren (bij Informatica)
 • Wiskunde voor KI (verplicht vak bij KI):
  • Wat is Wiskunde
  • Bewijzen in de Wiskunde (dit is de opvolger van Wat is Wiskunde en mag per 20/21 niet gevolgd worden binnen KI)
  • Wiskundige technieken 1 (NS-120B, Natuurkunde)
 • Experimentele methoden en statistiek (verplicht vak bij KI):
  • Statistiek (WISB361, WISB263, met ingang van 2021-2022 mag ook WISB161 niet meer)
  • Basis van Onderzoeksmethoden en Statistiek (201900025)
  • Overige statistiekvakken binnen en buiten de faculteit: vraag van tevoren goedkeuring aan de examencommissie!
 • Kennis en Redeneren (verplicht/keuzevak bij KI)
  • Kennis en Wetenschap I (FI2V19003)