Binnen de profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je volgt een verplichte minor GW van 30 EC. Daarnaast kun je 30 EC vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten.