• Studenten gestart vanaf studiejaar 2017-2018:
  • je kiest vrije cursussen met een totale studielast van 45 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend)
 • Studenten gestart vóór 2017:
  • je kiest onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend).
  • je volgt een verplichte minor van 30 EC.
  • Daarnaast kun je 30 EC vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten

Vrije cursussen

Let er bij het kiezen van je vrije cursussen op dat er dat er geen overlap is met andere vakken in je programma! Bij de volgende cursussen is er te veel onderlinge overlap. Je mag daarom de eronder genoemde vakken in elk geval niet opnemen in je bachelorprogramma. Deze lijst is niet uitputtend, als je aarzelt, neem dan contact op met je studieadviseur.

 • Inleiding Logica (verplicht vak bij KI):
  • Logica voor Filosofen (bij Filosofie)
  • Logica voor Informatica (bij Informatica)
 • Filosofie voor KI / Filosofie in de Praktijk (verplichte keuze bij KI):
  • Filosofie van de Geest (bij Filosofie)
 • Inleiding Taalkunde (verplicht vak bij KI):
  • Van taal naar theorie/From language to linguistics (bij Taalwetenschap)
  • Van Taal naar Talen/Topics in Linguistics (bij de Talenopleidingen)
  • Toren van Babel (bij TCS)
  • Taal, mens en maatschappij (bij Nederlands)
  • Taal en computer
 • Modelleren en Programmeren (verplicht vak bij KI):
  • Imperatief Programmeren (bij Informatica)
  • Gameprogrammeren (bij Informatica)
  • Mobiel Programmeren (bij Informatica)
 • Computationele Linguïstiek (verplicht vak bij KI):
  • Programmeren met Python (bij Informatica)
  • Taal en computer
 • Datastructuren en Algoritmen voor CKI (verplicht vak bij KI):
  • Datastructuren (bij Informatica)
 • Wiskunde voor KI (verplicht vak bij KI):
  • Wat is Wiskunde
 • Experimentele methoden en statistiek (verplicht vak bij KI):
  • Statistiek (WISB361, WISB263, bij Wiskunde)
  • Overige statistiekvakken binnen en buiten de faculteit: vraag van tevoren goedkeuring aan de examencommissie!
 • Functioneel programmeren (Verplichte keuze in VP2 en VP3):
  • Mobiel Programmeren (bij Informatica)

Cursussen waaruit je kunt kiezen

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major:
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
  Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master.
  Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.