De major heeft een studielast van 120 EC. Het bestaat uit een aantal verplichte cursussen en een aantal verplichte keuze cursussen die aangeboden worden in een vast blok. Alle cursussen hebben een studielast van 7,5 EC. 

Basispakketten

In het eerste jaar en blok 1 van het tweede jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de wetenschap van de kunstmatige intelligentie.

 • Blok 1, niveau 1
  • KI1V13001 - Inleiding logica
 • Blok 1, niveau 1
  • 201800004 - Inleiding tot de cognitiewetenschap
 • Blok 2, niveau 1
  • INFOB1MNP - Modelleren en Programmeren
 • Blok 3, niveau 1
  • KI1V13004 - Inleiding taalkunde voor KI

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 • Blok 4, niveau 2
  • INFOBDAKI - Datastructuren en algoritmen voor KI
 • Blok 2, niveau 1
  • KI1V13005 - Wiskunde voor KI
 • Blok 3, niveau 1
  • INFOB2IAS - Inleiding adaptieve systemen
 • Blok 4, niveau 2
  • KI2V13007 - Computationele linguïstiek

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakketten 1 t/m 3 (verplichte keuze, 30 EC)

Aan het einde van het eerste jaar kies je verplicht één van de drie onderstaande verdiepingspakketten. Een verdiepingspakket is een selectie van vier samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting. Je specialiseert je daarmee ten opzichte van de algemene basis die je in het eerste jaar ontwikkeld hebt. Je volgt de cursussen uit het gekozen verdiepingspakket bij voorkeur in het tweede jaar. Daarnaast is het mogelijk om in de vrije ruimte van je profileringsruimte cursussen uit een ander verdiepingspakket te volgen. Het verdiepingspakket is tevens een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in het derde jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij de onderzoeksrichting van jouw verdiepingspakket.

Lees meer over het inschrijven voor een verdiepingspakket.

 • Blok 1, niveau 3
  • KI3V15001 - Machine learning
 • Blok 2, niveau 2
  • INFOB2KI - Kunstmatige intelligentie
 • Blok 3, niveau 3
  • INFOB3IS - Intelligente systemen
 • Blok 4, niveau 3
  • INFOB3CI - Computationele intelligentie

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 • Blok 1, niveau 2
  • INFOFP -     Functioneel programmeren
 • Blok 4, niveau 3
  • KI3V14003 - Kennis en Wetenschap I voor KI
 • Blok 1, niveau 3
  • KI3V12013 - Logische complexiteit
 • Blok 3, niveau 3
  • KI3V14001 - Logische grammatica's

Dit pakket heet vanaf 17-18 'Reasoning and Language'. Let erop dat een aantal cursussen in een ander blok aangeboden wordt.

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 • Blok 1, niveau 3
  • WY3V14005 - Philosophy of Language
 • Blok 2, niveau 3
  • 200300074 - Cognitieve neurowetenschappen
 • Blok 3, niveau 3
  • 200300072 - Sensation and Perception
 • Blok 2, niveau 3
  • KI3V12014 - Semantics

Voor dit pakket is een overgangsregeling (binnenkort hier te vinden) van toepassing. Studenten mogen Philosophy of Language en/of Semantics vervangen door Experimentele psycholinguistiek en/of Toegepaste cognitieve psychologie

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Als eerstejaarsstudent schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen verdiepingspakket. Voor de verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november.

Let op: de meeste verdiepingspakketten van Kunstmatige Intelligentie bevatten cursussen die niet door de Faculteit Geesteswetenschappen worden aangeboden maar door de Faculteit Sociale wetenschappen en door de Beta-faculteit. Deze faculteiten kunnen afwijkende cursusinschrijfperiodes hebben. Kijk van te voren op de websites van de betreffende faculteiten wanneer de inschrijfperiodes zijn.

Meer informatie?

Academische contextcursussen (major - verplichte keuze - 22,5 EC)

Academische contextcursussen leren je kunstmatige intelligentie in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Onderstaande cursussen zijn 7,5 EC. Je volgt één cursus op niveau 1 waarbij je de keuze hebt tussen een cursus binnen het domein van de opleiding, en een aantal cursussen buiten het domein. Daarnaast volg je twee cursussen op niveau 3 binnen het domein van de opleiding.

De bachelor Kunstmatige intelligentie valt onder het domein Filosofie en Religiewetenschap. Je kiest binnen dit domein minimaal één cursus (7,5 EC) op niveau 1. Deze cursus volg je in blok 2 van het eerste jaar. Daarnaast volg je één cursus (7,5 EC) op niveau 3 binnen dit domein. Deze cursus volg je bij voorkeur in blok 3 van het derde jaar, eventueel in het tweede jaar.

Domein Filosofie en Religiewetenschappen (7,5 EC op niveau 1)

 • Blok 2, niveau 1
  • WY1V13016 - Filosofie van de geest (aanbevolen)

Domein Filosofie en Religiewetenschappen (15 EC op niveau 3)

 • Blok 2, niveau 3
  • KI3V18001 - Logica voor KI
 • Blok 1 en 3, niveau 3
  • KI3V14002 - Experimentele methoden en statistiek

Je kunt in plaats van de cursus op niveau 1 binnen het domein één cursus uit een van de andere drie domeinen kiezen:

 • Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
 • Media en Cultuurwetenschappen
 • Talen, Literatuur en Communicatie

Je volgt deze cursus bij voorkeur in het tweede jaar, eventueel in het derde jaar.

 • Blok 2, niveau 1
  • IA2V17001    Mohammed in heden en verleden
  • KU1V18001  The Story of Art
  • TL1V17001   Sterke verhalen
  • MC2V18001  Gender, etniciteit en cultuurkritiek