Jaar 2

Ben je in 2020, 2021 of 2022 gestart met je studie dan doe je in jaar 2:

De overige 15 EC vul je met gebonden keuzecursussen of vakken binnen je profileringsruimte.

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen per verdiepingspakket. Zie de Cursusplanner voor het uitgebreide cursusaanbod voor Kunstmatige intelligentie. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest.

Ben je vóór 2020 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Kunstmatige intelligentie welke cursussen je precies moet volgen.

Schrijf je op tijd in!

Je moet je inschrijven voor het verdiepingspakket én de cursussen. Voor de cursussen in verdiepingspakketten gelden soms voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Controleer dus goed wat de inschrijfdeadline is en schrijf je op tijd in!

Verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting. Daarnaast kies je per pakket nog 2 keuzecursussen, verplicht uit ieder gebonden keuzerijtje 1.
Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit aan op je verdiepingspakket. Je kiest je verdiepingspakket aan het einde van je eerste jaar. Je kunt kiezen uit 3 verdiepingspakketten: Learning and Computation (V1), Reasoning (V2) en Cognitive Processing (V3). Voor studenten die gestart zijn vóór 2020 hebben 2 van de 3 pakketten een andere naam gekregen, namelijk: Learning and Computation (V1) was Agents en Reasoning (V2) was Reasoning and Language.

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn.  Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Verplichte disciplinaire cursussen 

Naast je verdiepingspakket doe je in je tweede jaar ook twee disciplinair verplichte cursussen: Filosofie voor KI én Datastructuren en algoritmen voor KI.

Let op: ben je gestart met je studie in 2018 of 2019 dan doe je Modale logica en Filosofie voor KI.