Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. Zie de Cursusplanner voor het uitgebreide cursusaanbod voor Kunstmatige intelligentie. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest.

Ben je vóór 2020 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Kunstmatige intelligentie welke cursussen je precies moet volgen.

Verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting. Daarnaast kies je per pakket nog 2 keuzecursussen, verplicht uit ieder gebonden keuzerijtje 1.
Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit aan op je verdiepingspakket. Je kiest je verdiepingspakket aan het einde van je eerste jaar. Je kunt kiezen uit 3 verdiepingspakketten: Learning and Computation (V1), Reasoning (V2) en Cognitive Processing (V3). Voor studenten die gestart zijn vóór 2020 hebbem 2 van de 3 pakketten een andere naam gekregen, namelijk: Learning and Computation (V1) was Agents en Reasoning (V2) was Reasoning and Language.

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn.  Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Verplichte disciplinaire cursussen 

Naast je verdiepingspakket doe je in je tweede jaar ook twee disciplinair verplichte cursussen: Filosofie voor KI én Modale logica voor KI.

Academische contextcursussen

Ben je vóór 2017 begonnen, dan moet je in plaats van disciplinair verplichte cursussen 22,5 EC behalen aan academische contextcursussen. Heb je deze nog niet allemaal behaald, kijk dan bij de overgangsregelingen om te zien welke cursussen je nog moet doen.

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.