Eindwerkstuk

In het laatste jaar van je bacheloropleiding schrijf je een eindwerkstuk. Je eindwerkstuk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Je verricht een klein wetenschappelijk onderzoek (denk aan een psychologisch experiment, een programmeeropdracht, een literatuuronderzoek, enzovoort).
  • Je legt je bevindingen vast in een wetenschappelijk verslag.
  • Je sluit af met een mondelinge presentatie voor je medestudenten.

Je krijgt individuele begeleiding van een docent, en parallel daaraan neem je deel aan een scriptieklas. Voor meer informatie, kijk in de handleiding Bacheloreindwerkstuk KI (pdf).

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak