Studieprogramma

Kunstmatige intelligentie duurt 3 jaar. In totaal moet je 180 EC halen om te kunnen afstuderen. Je studieprogramma is als volgt opgebouwd (vanaf startjaar 2020):

Hoe de verdeling van het aantal EC per onderdeel exact is, is dus afhankelijk van het jaar waarin je begonnen bent met je studie. Ben je begonnen vóór 2020 dan kun je meer informatie vinden op Blackboard: KI-community > Opleidingsinformatie. Je kunt ook met je vragen terecht bij studieadvies.

Studieprogramma per startjaar

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Studieschema

Hieronder vind je een voorbeeld van een studieschema: 

  • studieschema begonnen na 2020

Let op dat de precieze invulling van de verplichte vakken in de verdiepingspakketten veranderd is in het jaar 2020. Kijk dus afhankelijk van je startjaar goed welke vakken je moet doen binnen jouw verdiepingspakket. 

Overzicht van cursusaanbod 24-25

Vragen over je studieplanning?

Voor hulp bij het maken van je studieplanning kun je terecht bij je tutor of studieadviseur

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Vragen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.