Bindend studieadvies (BSA)

Bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies aan het eind van je eerste bachelorjaar geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie, op grond van het aantal studiepunten dat je hebt gehaald.

Voor het collegejaar 2022-2023 is de norm 45 EC.

Het BSA wordt dit jaar als volgt berekend:

  • Positief BSA: 45 EC of meer aan het eind van het studiejaar. EC's van toegekende vrijstellingen of van vakken behaald in eerdere studiejaren tellen hierbij niet mee.
  • Negatief BSA: minder dan 45 EC aan het eind van het studiejaar.

Daarnaast krijg je ook een positief BSA als je aan het eind van dit jaar het eerstejaarsprogramma van je opleiding hebt afgerond. Hierbij tellen toegekende vrijstellingen en vakken van eerder behaalde studiejaren wel mee.

Je ontvangt de beslissing over het BSA eind juli op je UU-mailadres.

Negatief bindend studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, mag je je gedurende vier jaar niet meer voor de opleiding inschrijven.

Tussentijds studieadvies

Al eerder gedurende het eerste jaar ontvang je het zogeheten tussentijds studieadvies. Dit is niet bindend.

Het advies wordt gegeven in december of januari van het eerste studiejaar en is gebaseerd op de resultaten van het eerste blok. Je krijgt:

  • een positief tussentijds studieadvies bij 15 EC of meer.
  • een voortgangswaarschuwing bij 7,5 EC.
  • een negatief tussentijds studieadvies bij 0 EC.

Bij uitschrijven voor 1 februari

Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. Dit geldt alleen in het eerste jaar dat je voor de betreffende opleiding staat ingeschreven. Als je in dat eerste jaar van inschrijving uiterlijk 31 januari je uitschrijfverzoek indient, word je met ingang van 1 februari uitgeschreven en krijg je geen bindend negatief studieadvies. Lees meer over hoe je je kunt uitschrijven.