Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je vrije ruimte en het eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken/onderdelen:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Kunstmatige intelligentie. 

Ben je vóór 2020 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Kunstmatige intelligentie welke cursussen je precies moet volgen.

Voorbereiding eindwerkstuk 

De cursus 20200005 Experimentele methoden en statistiek (7,5 EC, blok 1 en 3). In de cursus komen o.a. de volgende vragen aan de orde: hoe kun je op een betrouwbare manier menselijke experimentele data verzamelen en analyseren? Hoe gebruik je vervolgens klassieke en Bayesiaanse statistiek om conclusies te trekken uit deze data? In deze cursus ga je hier dieper op in en doe je praktische ervaring op. Tevens bereid deze cursus je voor op het schrijven van je bachelor eindwerkstuk.

Eindwerkstuk

Je sluit je major af met een KI3V12011 Eindwerkstuk (7,5 EC) waarin je een klein wetenschappelijk onderzoek verricht.  Bij het schrijfproces word je begeleid door een docent van de opleiding, met wie je afspraken maakt over de inhoud en de planning van de werkzaamheden. Lees ook de handleiding Bacheloreindwerkstuk KI (pdf).