Stage

Stage lopen tijdens je bachelor

Je kunt een gedeelte van je profileringsruimte (7,5 tot maximaal 15 EC) gebruiken om stage te lopen. Je kunt een stage op niveau 2 (praktijkstage) of op niveau 3 (onderzoeksstage) lopen. Ook is het mogelijk een stage te lopen in het buitenland. Overleg eventueel met je studieadviseur hoe je dit kunt inpassen in je studieprogramma. Je stage wordt bij deze opleiding geregeld via OSIRIS Zaak (zie de uitleg in het stappenplan hieronder). 

Contactpersoon voor stages en loopbaanoriëntatie

stageTLC@uu.nl
(voor alle vragen over stages)

Het is handig om een deel van je vrije keuze te gebruiken om stage te lopen: om werkervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Zorg dat je ruim van tevoren contact opneemt met je stagecoördinator.

Waarmee kan je stagecoördinator je helpen?

stage vinden • stage opzetten • stage verwerken • stage afronden • afspraak maken

Stappenplan bachelorstage

Stappenplan stages GW Osiris Zaak
Stappenplan bachelorstage (in OSIRIS Zaak)

In de infographic hiernaast vind je het stappenplan voor de bachelorstage. Je rondt elke stap af voordat je verder gaat. De stappen worden hieronder kort toegelicht. Lees deze stappen goed door, evenals de uitgebreide stagehandleiding (pdf).

Let op! De corona-pandemie kan invloed hebben op je stage. Lees daarom deze richtlijnen, waarin staat waar je rekening mee moet houden als je stage wilt lopen terwijl de coronamaatregelen nog gelden.

Download de infographic van Stappenplan bachelorstage (pdf).