Binnen de profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je volgt een profileringspakket van 30 EC (een minor, een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding, of een buitenlandverblijf). Daarnaast kun je 30 EC vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten.

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, of een tweede verdiepingspakket te volgen, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie. 

Aanbevelingen over relevante opleidings-specifieke minoren / Recommendations for departmental minors

Vanwege inhoudelijke en/of methodologische relevantie zouden de volgende minoren interessant kunnen zijn voor studenten van Keltisch: / The following minors may be of special interest to students of Celtic because of the relevance of the content and / or methodologies of the minor:

 • Middeleeuwen / The Middle Ages
 • Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie / Latin language & culture in the European tradition
 • Griekse taal & cultuur / Greek language & culture

Hoewel er minder directe inhoudelijke relevantie is voor studenten van Keltisch zijn de volgende minoren vanwege methodologie relevant: / While the content is less directly relevant, the following minors may be of interest to students of Celtic because of relevant methodologies:

 • Taalwetenschap / Linguistics
 • Literatuurwetenschap /Literature
 • Geschiedenis / History
 • Archeologie / Archaeology

Losse cursussen/individual courses

 • TL1V14004 Tlc-Latijn I
 • EN1V14001 Eng-Academic English
 • TL1V16001 Tlc-Latijnse cultuur van de ME
 • TL2V14003 Tlc-Latijn II
 • TL3V13001 Tlc-Digitale tools en methoden
 • TL3V17002 Tlc-Methoden en statisitiek 2