Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Ben je vóór 2017 begonnen met je studie, dan volg je verplicht een minor GW van 30 EC.

Je profileringsruimte bestaat uit:

 • een profileringspakket van 30 EC waarin je het volgende kunt kiezen:
  • een minor
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
  • een verblijf in het buitenland. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • vrije keuze van 30 EC, bijvoorbeeld:

Minor vervangen door een verblijf in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie. Indien hiervoor geen goedkeuring wordt gegeven, dan kun je cursussen in het buitenland opnemen in het vrije keuze-onderdeel van je studieprogramma

Interessante minoren

De volgende minoren zijn interessant voor studenten Keltisch:

Interessante cursussen

 • TL1V14004 Tlc-Latijn I
 • EN1V14001 Eng-Academic English
 • TL1V16001 Tlc-Latijnse cultuur van de ME
 • TL2V14003 Tlc-Latijn II
 • TL3V13001 Tlc-Digitale tools en methoden
 • TL3V17002 Tlc-Methoden en statisitiek 2

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major:
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
  Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master.
  Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school-)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.