Studenten die vóór studiejaar 2017-2018 zijn begonnen met hun studie, kunnen in de overgangsregelingen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Keltische talen en cultuur kijken welke cursussen ze moeten volgen.

Basispakketten

In het eerste jaar en blok 1 van het tweede jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Keltische talen en cultuur.

 • Blok 1, niveau 1
  • KE1V13002 - Kel-Oudiers: taal en cultuur 1
  • KE1V13001 - Kel-Introduction to Celtic Studies
 • Blok 2, niveau 2
  • KE2V13001 - Kel-Oudiers: taal en cultuur 2
 • Blok 3, niveau 2
  • KE2V13003 - Kel-Celtic Literature and History

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [B1] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 • Blok 3, niveau 1
  • KE1V13003 - Kel-Middelwelsh: taal en cultuur 1
 • Blok 4, niveau 2
  • KE2V13002 - Kel-Middelwelsh: taal en cultuur 2
 • Blok 4, niveau 1
  • KE1V13004 - Kel-Modern Celtic
 • Blok 1 (jaar 2), niveau 3
  • KE3V14001 - Kel-Filologie van het middeleeuws Iers en Welsh

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [B2] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Daarnaast kun je in je vrije ruimte van je profileringsruimte cursussen uit een ander verdiepingspakket volgen.

 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 

Inschrijfprocedure verdiepingspakket

Voor het verdiepingspakket schrijf je je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het door jouw gekozen pakket. Inschrijven kan via Osiris Student. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Het verdiepingspakket Taalcontact en taalverandering sluit aan op de taalverwervingscursussen in de basispakketten (Oudiers Middelwelsh en Modern Keltisch) en leidt in de richting van een specialisatie op het gebied van taalverandering, taalcontact, meertaligheid, language shift, taalpolitiek, met een bijzondere focus op de Keltische talen van Ierland en Groot-Brittannië. Dit pakket bereidt voor op de Research Master Ancient, Medieval and Renaissance Studies (Celtic Track).

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • TL3V14201 - Tlc-Language History of the British Isles
 • Blok 2, niveau 3
  • KE3V14102 - Kel-Historische grammatica van de Keltische talen
 • Blok 3, niveau 2
  • KE2V14103 - Kel-Modern Celtic minority languages
 • Blok 4, niveau 3
  • KE3V14104 - Kel-Language Contact and Language Change

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V1] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

In het verdiepingspakket Interpretatie en Herinterpretatie van middeleeuwse Keltische teksten leren studenten de basisvaardigheden die nodig zijn om middeleeuwse Ierse teksten te kunnen interpreteren en vertalen, en ze aantrekkelijk en begrijpelijk te maken voor een modern publiek. Dit pakket bereidt voor op de Research Master Ancient, Medieval and Renaissance Studies (Medieval Track).

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • KE3V14201 - Kel-Ierse paleografie
 • Blok 2, niveau 2
  • KE2V14202 - Kel-From Táin to Tolkien and beyond
 • Blok 3, niveau 3
  • KE3V14203 - Kel-Vertalen middeleeuws Iers
 • Blok 4, niveau 3
  • TL3V14204 - Tlc-Great Heroes: Medieval to Modern

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V2] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursussen

Academische contextcursussen leren je de keltsiche talen en cultuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt cursussen binnen en buiten het domein van de opleiding.

De bachelor Keltische talen en cultuur valt onder het domein Talen, Literatuur en Communicatie. Je kiest binnen dit domein:

 • één cursus (7,5 EC) op niveau 1. Deze cursus volg je in blok 2 van het eerste jaar.
 • één cursus (7,5 EC) op niveau 3 binnen dit domein. Deze cursus volg je in blok 3 bij voorkeur in het derde jaar, eventueel in het tweede jaar.

Domein Talen, Literatuur en Communicatie (7,5 EC op niveau 1)

  • TL1V13002 - Tlc-De kracht van literatuur *
  • TL1V13001 - Tlc-Van Taal naar Talen *

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van  Keltische talen en cultuur.

Domein Talen, Literatuur en Communicatie (7,5 EC op niveau 2/3)

 • Blok 3, niveau 2/3
  • TW2V17001 - Methoden en statistiek 1
  • TL3V14001 - Tlc-Methoden van onderzoek naar interculturele communicatie
  • TL3V14004 - Tlc-Literary Toolbox
  • TL3V14003 - Tlc-Vertalen en vertaalwetenschap

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [AK] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Deze eis is per 2017-2018 komen te vervallen. Voor studenten die er al aan voldaan hebben, blijft de cursus uiteraard onderdeel van het examenprogramma. Voor studenten die nog niet aan de eis voldaan hebben, vervalt de verplichting van het volgen van een Academische Contextcursus buiten domein. De student kiest een cursus uit het complete aanbod van Geesteswetenschappen